DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Alle medlemmer > Indkaldelse til Generalforsamling onsdag den 26. februar 2020, med regnskab

Indkaldelse til Generalforsamling onsdag den 26. februar 2020, med regnskab

Amager Cykle Rings ordinære generalforsamling, afholdes onsdag den 26. februar 2020 kl. 19:00 i klubhuset

OBS:
Der er den 21. februar 2020 tilføjet revideret regnskab og der er ikke kommet andre forslag, til behandling på generalforsamlingen end bestyrelsen forslag til modernisering af vedtægterne .

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formand Per Thue Hansen til godkendelse

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år, ved kasserer Charlotte Ingeman, til godkendelse
Revideret regnskab for 2019

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, til godkendelse

5. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af kontingentet for Støttemedlemmer fra kr. 100,- pr. halvår til kr. 150,- pr. halvår
Begrundelse: Vi ønsker at holde flere arrangementer hvor også Støttemedlemmer kan deltage, f.eks foredragsaftener med eksterne foredragsholdere.    

6. Behandling af indkomne forslag
Bilag 1 – Bestyrelsen forslag til ændring og modernisering af klubbens vedtægter.

7. Valg af kasserer: På valg er Charlotte Ingeman som er villig til genvalg

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år):

Jesper Thiesen (er villig til genvalg), Niels Grove (ønsker ikke genvalg) 

9. Valg er af suppleanter til bestyrelsen (for 2 år):
Gitte Palm (er villig til genvalg), Niels Grove (stiller op som suppleant), Absalon Billehøj (ønsker ikke genvalg,), Søren Green Nielsen (ønsker ikke genvalg,)

10. Valg af revisor. Per Almerström for 2 år (er villig til genvalg)

11. Eventuelt

Leave a Reply