DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940

Motion: Hold beskrivelser

Vi er mere end 200 motionsryttere i Amager Cykle Ring. Der er stor forskel på ambitioner og kunnen og derfor har vi mange hold, som kan passe til ambition, niveau eller lyst på dagen.

Holdene:

  • Motion 1
  • Motion 2
  • Motion 3
  • Formiddagsholdet
  • “Ældresagen”
  • Gravel
  • Cykelcross
  • Begynder/Start tur

Motion 1:

Trænere; Marc Stegger; Christian Tvarnø.

April til og med September:

For supermotionister der ønsker konkurrence/løbs træning, som har rutine i at køre i felter under træning og løb med en form, der tillader kørsel med hård intensitet i op til 60 min og forholdsvis høj gennemsnitsfart over 1-4 timer.

Teknikken er på plads i din færden og du kender de skrevne og uskrevne regler for et effektivt aktivitetsforløb. Der inddeles efter styrke i grupper af 5-8 personer med en erfaren Kaptajn og/eller Løjtnant for hver gruppe. Denne styrer gruppen undervejs i intervallerne, således at alle får den optimale udbytte af træningen. Grupperne følges ud og hjem med henblik på at hjælpe hinanden undervejs, hvorved de stærkeste tager de længste træk.

Vi træner nord/vest for København 75–125 KM afhængig af årstid og ugedag med et opvarmningsinterval, to til tre intervaller undervejs der kan variere i længde med både kortere og højintense intervaller men også længere intervaller på op mod 25 km. En til to gange pr måned tilstræbes det at køre en længere tur 125–200 KM i weekenderne, hvor der primært køres to og to uden intervaller.

Alle dage startes ved Mosehuset. Søndag kl 09.30. Tirsdag og torsdag kl 17.15

Motion 2:

Trænere; Michael Helsgaun, Theis Passer.

April til og med September:

Holdets formål er at få kørt organiserede ture , under sikker afvikling, anført af en eller flere kaptajner.

Hold 2 er for ryttere der har erfaring med at køre i gruppe. De besidder den nødvendige viden om kørselsteknik,  tegngivning, reaktionsmønstrer og styrke. Gennemsnitshastighed ca. 30 km/t men under interval højere.

Før start gives kort info om turen fx længde og retning. Det tilstræbes at variere turene geografisk. Hen over året øges turlængden og intensiteten afhængig af vejr og form. Søndag køres tre til fire timer med samkørsel to og to/ opdeling i mindre grupper med højere intensitet. Det forsøges at afstemme gruppesammensætningen efter niveau. Tirsdag og torsdag afhænger længden af dagslyset derfor to-tre timer. Her køres ligeledes med samkørsel to og to/ opdeling i mindre grupper med højere intensitet. Det forsøges at afstemme gruppesammensætningen efter niveau.

Samkørsel med hold 1: Såfremt det er hensigtsmæssigt (fx ved få deltagere) køres samkørsel med hold 1 men der køres i egen gruppe ved evt. intervaller.

Alle dage startes ved Mosehuset. Søndag kl 09.30. Tirsdag og torsdag kl 17.15

Motion 3:

Holdkaptajner: Grethe Grove og Helle Kromann Rasmussen.

April til og med September:

For ryttere, både kvinder og mænd, der har kendskab til regler og tegngivning samt erfaring med kørsel på racercykel i grupper.

Det forventes at du kan køre med et pænt tempo i længere tid.  Vi træner 2 timer, ca 50-60 km pr træningsaften med intervalkørsel, spurt og fartøvelser. Opvarmning og afrulning vil være social paradekørsel.

Træningen er tirsdag og torsdag med start fra Rød låge kl.17.00.

Der vil ind imellem blive slået længere ture op i weekenden.

Formiddags-holdet:

Holdkaptajn: Jørgen Madsen.

Hele året:

Holdet kører året rundt, om vinteren er turene ca. 70-75 km. Om sommeren ca. 100-110 km. For både vinter og sommer bliver rute og distance tilpasset vind og vejr. Om foråret øger vi distancen, det modsatte om efteråret. Turene aflyses aldrig! Det er op til den enkelte, at gøre op med sig selv om man vil ud i det vejr der nu engang er. Det betyder så, at man kan risikere at stå på mødestedet helt alene! I så tilfælde må man glæde sig over at være dagens sejeste!

Forår, sommer og efterår vil der være indlagte intervaller, det kan være 5-8 km. med ”rulleskift”, det kan være strækninger med ”fri leg” = cykelløb, der kan også være mere eller mindre spontane ”skiltespurter”. Uanset hvad, bliver der altid ventet og samlet op efter noget sådant.  Om vinteren kan der være stykker med grus, hvorfor det er vigtigt med gode  dæk med indlæg! Om vinteren kører vi med skærme med stænk-lap!

Om vinteren er gennemsnitsfarten 25-26 km/t om sommeren 28/29 km/t, men det er inklusive div. Småstop. Vi er som regel tilbage på Amager 12.30-13.00.

Holdet er åbent for alle uanset køn eller alder. Forudsætningen er, at man skal kunne holde de beskrevne hastigheder, gennemføre de beskrevne distancer og så skal man kunne skifte sine egne slanger ved punkteringer.

Holdet kører tirsdag kl. 9.30 fra Mosesvinget, torsdag kl. 9.30 fra Rød Låge og søndag kl. 9.30 fra Mosesvinget. Generelt er turene fra Mosesvinget længere end fra Rød Låge. Ind i mellem er der indlagt kaffestop.

Vel mødt på ”formiddags-holdet”.

“Ældresagen”:

Holdkaptajn: Bente Skov.

Hele året:

ACR’s ældresag henvender sig til alle, som bare vil køre en tur på en hverdagsformiddag. Turene slås altid op på klubbens Facebook-side (ACR – Motion), hvor man også tilmelder sig.

Vores ture er på ca. 40 km om vinteren og resten af året 70-80 km, afhængig af dagsform og humør. I sommerhalvåret holder vi ca. 25 km/t, når vi er mange nok til at køre i gruppe, og på bestemte strækninger bliver det til lidt ”ræs” og et par skiltespurter.

Vi holder altid kaffestop, og kører helst ikke i regnvejr.

Vi mødes altid onsdag ved den Rød Låge, i den mørke tid kl. 10.30, ellers kl. 9.30.

Bemærk: Vi har ikke noget med Ældre Sagen (den rigtige) at gøre.

Gravel:

Oktober til og med Marts:

I tillæg til landevej kører vi Gravel tirsdag, torsdag, lørdag og søndag. Gravel træningen er for alle klubbens aktive medlemmer og kan køres på en Gravel, Cross, MTB eller bare en Racer cykel med gode dæk. Det er et godt vinter tilbud og skal vedligeholde konditionen. Tirsdag og torsdag køres der med intervaller på og omkring Kalvebod Fælled, 40-50 km. Lørdags træningen er ca. 50-60 km og der køres på og omkring Amager og søndag køres der en længere tur nord- eller vest på, fra Mosehuset. I tillæg arrangeres der også ture, som vil blive annonceret på facebook, hvor vi tager bilerne eller toget til grus stykker på Sjælland.

Gravel holdene kører tirsdag og torsdag fra Rød Låge, lørdag fra Sundby Kirke og søndag fra Mosehuset.

Cykelcross

Træner: Christian Tvarnø

Oktober til og med Februar:

Der trænes på cykelcross banen på Bøjlevej hver lørdag kl. 9:30 fra klubben. Der er træning for alle klubbens medlemmer, børn og voksne og der trænes med henblik på konkurrence men også for at have det sjovt.

Nybegynder/Start tur:

Træner: Mikael Schou.

April til og med September:

I forbindelse med mandages klub afrulning (RUL) kan nye ryttere komme og blive introduceret til klubben og lære at køre i felter og meget andet. Efter denne start tur vejledes den enkelte rytter om det videre forløb og om hvilket hold de kan starte på hvis de har cyklet før.

Læs mere her:  http://ny.amagercr.dk/nye-motionsryttere/

Læse mere her: