DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940

Motion: Hold beskrivelser

Vi er mere end 200 motionsryttere i Amager Cykle Ring. Der er stor forskel på ambitioner og kunnen og derfor har vi mange hold, som kan passe til ambition, niveau eller lyst på dagen.

Holdene:

  • Start-Tur
  • Dame
  • Motion 3
  • Motion 2
  • Motion 1
  • MTB 

Herudover har vi “Facebook hold”, som kører efter tid og lyst og om som slår turene op på Facebooksiden: Amager Cykle Ring Motion:

  • Tirsdag morgenholdet
  • “Ældresagen”


START-TUR

April til og med September:

Kaptajn: Georg Morsing

En gang om måneden køres der en START-TUR for nye ryttere, både mænd og kvinder. Turen køres på tirsdage fra 17:15-19:30. Efter denne start tur vejledes den eneklete rytter om det videre forløb – hvilket hold de kan starte på.  Læs mere her:  http://ny.amagercr.dk/nye-motionsryttere/

Dame:

Træner; Jens S. Poulsen, kaptajner; Grethe Grove, Helle Kromann Rasmussen.

April til og med September:

For kvinder, der har kendskab til regler og tegngivning samt erfaring med kørsel på racercykel i grupper. Det forventes at du kan køre med et pænt tempo ved gruppekørsel i længere tid. Vi træner 50-60 KM pr træningsaften tirsdag og torsdag på Amager. Vi træner sammen i grupper på 6-8 personer med intervalkørsel, spurt, fartøvelser og tekniktræning, men også med tid til social kørsel to og to. Der er mulighed for længere ture på udvalgte søndage fra Bellahøj på 60-80 KM og tekniktræning på udvalgte søndage på Amager.                       

Marts og oktober: Vi kører på Tonseren tirsdag og torsdag.

November til og med Februar: I vinter månederne er der ikke fast træning for Dame.

Motion 3:

Kaptajn; Theis Passer.

April til og med September:

For motionister, som ønsker at forøge sin kapacitet og hastighed i forhold til et begynderhold. Herre 3 er det hold du skal køre på når du starter med at køre lange ture nordpå. Din kaptajn vil vurdere din styrke og eventuelt sende dig videre til et hurtigere hold. Vi efterlader ikke nogen rytter på ruten, og alle skal have en god oplevelse. Træningen er lagt an på at du kan deltage i længere motionsløb eller Sommercup. Vi laver intervaltræning omkring 15% af tiden og mellem 2-4 intervaller. Vi forventer at teknikken er på plads i din færden og du kender de skrevne og uskrevne regler for et effektivt aktivitetsforløb. Der inddeles efter styrke i grupper af 5-8 personer med en erfaren rytter for hver gruppe. Rytteren styrer gruppen undervejs i intervallerne, således at alle får den optimale udbytte af træningen. Grupperne følges ud og hjem med henblik på at hjælpe hinanden undervejs, hvorved de stærkeste tager det længste træk.

Vi træner nord/vest for København 60–100 KM afhængig af årstid og ugedag med et opvarmningsinterval på vej ud af byen og to til tre intervaller undervejs på 5–20 KM pr interval. Turene varieres fra gang til gang og terrænet forsøges udnyttet, f.eks. til bakkekørsel. Afrulning gennem byen på vejen hjem.

Marts og oktober: Vi kører på Tonseren tirsdag og torsdag og fra Bellahøj om søndagen.

November til og med Februar: Vi kører fra Bellahøj om søndagen.

Motion 1 & 2:

Trænere; Michael Helsgaun, Mikael Schou, kaptajn; Leif G. Hansen.

April til og med September:

For Motionister med rutine i at køre i felter under træning og løb med en form, der tillader kørsel med hård intensitet i op til 60 min og høj gennemsnitsfart over 1-4 timer. Teknikken er på plads i din færden og du kender de skrevne og uskrevne regler for et effektivt aktivitetsforløb. Der inddeles efter styrke i grupper af 5-8 personer med en erfaren Kaptajn og/eller Løjtnant for hver gruppe. Denne styre gruppen undervejs i intervallerne, således at alle får den optimale udbytte af træningen. Grupperne følges ud og hjem med henblik på at hjælpe hinanden undervejs, hvorved de stærkeste tager det længste træk.

Vi træner nord/vest for København 75–125 KM afhængig af årstid og ugedag med et opvarmningsinterval på vej ud af byen, to til tre intervaller undervejs på 5–20 KM pr interval og afrulning gennem byen på vejen hjem. En gang pr måned tilstræbes det at køre en længere tur 125–200 KM, hvor der udelukkende køres to og to uden intervaller.

Marts og oktober:

Vi kører på Tonseren 4-5 omgange med opvarmning, interval med bl.a. rulleskift og/evt. suppleret med VO2Max intervaller.

Træningen i marts er ment som forberedelse til sæsonen, mens oktober mere er den sidste krampetrækning/motivationsholder evt. med henblik på deltagelse i Alpetramp på Fyn.

Søndagene er i marts med stigende distance/intervalmængde mens turene i oktober er vedligeholdsture.

November til og med Februar:

Vi kører på vintercykler med ture på 60-90 km.

Intervallerne er stærkt begrænset men rulleskift trænes dog stadig for afvekslingen skyld.

Deltagerantallet er normalt ikke så stort hvorved niveauinddeling er svært. Derfor må der især her tages hensyn til den enkeltes styrke under træningen.

MTB:

Trænere; Tim Stokholm og Mikael Schou.

April til og med September:

Her ligger MTB træningen stille. Dog vil der være dage, hvor vi via opslag på hjemmeside og facebook; tager i skoven og kører ture og træner teknikken.

Marts:

I marts måned kører vi MTB om lørdagen.

Oktober til og med Februar:

Fra oktober til og med februar træner vi tirsdag, torsdag og lørdag. MTB træningen er for alle klubbens medlemmer og kan køres på en MTB eller en Cross cykel. Træningen er et vinter tilbud og skal vedligeholde eller fremme konditionen samt forbedre rytterens teknik på sporet i skoven, så det bliver en sikker og sjov oplevelse. Tirsdag og torsdag aften trænes der med intervaller på og omkring Kalvebod Fælled, 50-60 KM. Lørdags træningen køres på single track på Fællederne eller i skoven, hvor vi også har teknik træning. Man kan deltage uanset teknisk niveau.

Facebook holdene:

“Tirsdag Morgenholdet”:

Kaptajn; Jørgen Madsen.

Holdet kører fast om vinteren og til tider også om sommeren.

“Ældresagen”:

Kaptajn; Bente Skov og Gert Brandt

Holdet kører for det meste onsdag formiddag.


Læse mere her: