DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Alle medlemmer > Referat fra klubbens generalforsamling

Referat fra klubbens generalforsamling

Inden generalforsamlingen fik Jan G. Nielsen tildelt klubbens 50 års jubilæumsnål, som her overrækkes af formand Benjamin Hansson.

Referat af ACR’s General forsamling 27.02.2024

 1. Erling vælges som ordstyrer og Generalforsamlingen erklæres gyldigt indkaldt. Der er 19
  stemmeberettigede, tilstede.
 2. Formanden giver beretning som godkendes enstemmigt. kan læses her: https://ny.amagercr.dk/bestyrelsens-beretning-2023/
 3. Regnskab er fremsendt inden forsamlingen og godkendes enstemmigt. Se https://ny.amagercr.dk/indkaldelse-til-amager-cykle-rings-ordinaere-generalforsamling-onsdag-den-28-februar-2024-kl-1900-i-klubhuset/
 4. Budget for 2024 fremlægges og godkendes enstemmigt.
 5. Fastlæggelse af kontingent for 2024, det godkendes at der ikke sker justering i 2024.
 6. Indkomne forslag, Bestyrelsen har fremsendt forslag om vedtægtsændring i §16 i forhold til
  bankadgang uden for bestyrelsen. Dette godkendes enstemmigt af generalforsamlingen.
 7. Henrik ønsker at fratræde som kasserer; men vil være behjælpelig frem til ny kasserer kan indtræde. Formelt er han stadig en del af bestyrelsen.
 8. Valg af bestyrelse: Stefan Djurhuus, Julie Schneider Wagner  og Jesper Thiesen er genvalgt. Klaus Falk Paarup træder ind i bestyrelsen.
 9. Valg af suppleant for 2 år: Ingen opstiller.
 10. Valg af revisor: Per Almerström genvalgt.
 11. Under evt. blev det opfordret til at tænke bredt i klubben når der afholdes arrangementer så ledes
  at alle kan deltage på tværs.
  Tøjsalg om mandagen her stopper Jesper Skovbølle og Helle Kromann Rasmussen tager over med en månedlig åbningsdag.
 12. Konstituering af bestyrelsen vil foregå den 11 marts 2024

Leave a Reply