DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Alle medlemmer > Referat fra Generalforsamlingen den 14. juni 2021

Referat fra Generalforsamlingen den 14. juni 2021

For første gang i historien, blev generalforsamlingen afholdt udendørs – foto: Dan Reinhardt
 1. Valg af dirigent og referent. Erling Jung vælges som dirigent og Jesper Thiesen som referent. 21 fremmødte og stemme berettigede til generalforsamlingen.
 • Bestyrelsen beretning. Per Thue Hansen beretning vedtages enstemmigt.  Spørgsmål omkring antal elite ryttere i klubben til DM. 13 a-ryttere, 2 DameA, 10 U19 og 1 U19P. Spørgsmål om antal medlemmer og licens ryttere. Pt er der 270 aktive og 96 passive medlemmer. 71 i licens, 52 i B&U og 180 i motion.
  Læs bestyrelsens beretningen her: Bestyrelsens beretning

 • Forelæggelse af reviderede 2020 regnskab

Regnskabet præsenteres af revisor Per Almerström og vedtages enstemmigt.

 • Budget 2021. Præsenteres af Per Almerström og vedtages enstemmigt.
 • Fastlæggelse af kontingent. Ingen forslag til ændringer
 • Behandling af indkomne forslag. Bestyrelse forslår 6 punkter med ændring i vedtægterne. Disse vedtages enstemmigt.
 • Valg af formand, Per Thue Hansen er villig til genvalg og vælges enstemmigt
 • Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Theis Passer, Martin Nordby Hallasmøller, (som begge er villige til genvalg) og Anders Høeg Laursen (om ikke ønsker genvalg). Martin og Thies vælges enstemmigt. Bestyrelse foreslår Christian Tvarnø som 3 bestyrelsesmedlem. Christian vælges enstemmigt. Som suppleanter vælges enstemmigt David Rasmussen og Morten Andersson.
 •  Valg af revisor og revisorsuppleant. Her genvælges Hans Erik Rasmussen for 2 år – jf. vedtægterne §15 Revision p.g.a procedurefejl var der på indkaldelsen kun anført valg af suppleant. 
      
 • Evt. – Der opfordres til, at flere af klubbens medlemmer uddanner sig som TO’er (Trafik Officials).
Formand Per Thue Hansen (stående) genvalgt for 2 år – foto: Dan Reinhardt

Leave a Reply