DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Alle medlemmer > Referat fra Generalforsamlingen 26. februar 2020

Referat fra Generalforsamlingen 26. februar 2020

Hermed referat fra klubbens ordinære Generalforsamling onsdag den 26. februar 2020

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
Erling Jung blev valgt til dirigent og Jesper Thiesen som referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formand Per Thue Hansen til godkendelse
Læs beretningen her: https://ny.amagercr.dk/bestyrelsens-beretning/
Bestyrelsens beretning ved Per Thue Hansen godkendes enstemmigt

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år, ved kasserer Charlotte Ingeman, til godkendelse
Gennemgang af regnskab ved kasserer Charlotte Ingeman. Enstemmig godkendelse af regnskab

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, til godkendelse
Gennemgang af budget ved kasserer Charlotte Ingeman. Enstemmig godkendelse af budget

5. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af kontingentet for Støttemedlemmer fra kr. 100,- pr. halvår til kr. 150,- pr. halvår
Begrundelse: Vi ønsker at holde flere arrangementer hvor også Støttemedlemmer kan deltage, f.eks foredragsaftener med eksterne foredragsholdere.    
Bestyrelsens forslag til forhøjelse af kontingent for støttemedlemmer til 150 kroner per halvår godkendes enstemmigt

6. Behandling af indkomne forslag
Bilag 1 – Bestyrelsen forslag til ændring og modernisering af klubbens vedtægter. http://ny.amagercr.dk/wp-content/uploads/2020/02/Reviderede-vedtægter-2020.pdf
Forslag til modernisering af klubbens vedtægter kræver 2/3 flertal for at godkendes. 27 stemmer for og 1 undlader at stemme. Bestyrelsens forslag er hermed godkendt med mere end 2/3 flertal

7. Valg af kasserer: På valg er Charlotte Ingeman som er villig til genvalg
Charlotte Ingeman genvælges som kasserer for de kommende 2 år

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år):
Jesper Thiesen genvælges. Jesper Skovbølle stiller op og vælges. Anders Raastrup Kristensen stiller og vælges for ligeledes 2 år

9. Valg er af suppleanter til bestyrelsen (for 2 år):
Gitte Palm på genvalg og vælges. Niels Grove opstiller og vælges. Martin Nordby Hallasmøller opstiller og vælges

10. Valg af revisor. Per Almerström for 2 år
Per Almerström genopstiller og vælges

11. Eventuelt
Luffe med opfordring til at slukke for lys mm når klubben forlades efter møder

Der var 28 stemmeberettigede mødt op til generalforsamlingen i Amager Cykle Ring den 26 februar 2020.

Den nye bestyrelse herefter

Billedet indeholder sandsynligvis: 11 personer, herunder Gitte Palm Pfeiffer, Niels Grove, Charlotte Ingeman, Jesper Thiesen, Jesper Skovbølle, Anders Høgh Laursen, Martin Nordby Hallasmøller og Theis Passer, folk, der sidder, bord og indendørs
Bestyrelse med suppleanter valgt i februar 2020 – fra venstre siddende, Gitte Palm Pfeiffer,  Charlotte Ingeman, Katja Paridon, Per Thue Hansen, Theis Passer.  Stående fra venstre – Niels Grove, Anders Raastrup Kristensen, Jesper Thiesen, Jesper Skovbølle, Anders Høeg Laursen og Martin Nordby Hallasmøller – foto: Dan Reinhardt

Leave a Reply