DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Alle medlemmer > Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning – generalforsamling i Amager Cykle Ring, d. 26. februar 2020

Her sidder vi så – 80 års efter at Amager Cykle Club blev stiftet. Det var i 1940 og Danmark var besat af tyske tropper. En flok lokale cykelryttere mødtes jævnligt efter deres træningsture i H. V. S Meiltoft’s konfektureforretning ved Sundby Remise på Amagerbrogade. Den 1. august holdt de unge mennesker stiftende generalforsamling på Cafe Våren på Backersvej. Der mødte omkring 50 deltagere op og Amager Cykle Club var en realitet.

De forestillede sig næppe dengang hvad klubben skulle udvikle sig til. Men her 80 år senere – hvor vi i mellemtiden er blevet til Amager Cykle Ring efter en fusion i 1964 med CK1960 – ja da er klubben her endnu, og det i god gænge med masser af træningsture, cykelløb, rejser, klubaftener og socialt samvær.

Indtrykkene jeg delte i julehilsenen er kun blevet bekræftet af de alle tilbagemeldinger jeg har fået til denne beretning fra mange frivillige i klubben. Optimismen er stor og sætninger som ”det har været et godt år” eller ”vi har sat ting i gang som vil udvikle os som klub” går igen flere gange. Det er et fantastisk afsæt, når man, som jeg skal aflægge sin første beretning for Amager Cykle Rings generalforsamling.

Bestyrelsens arbejde

I en klub af vores størrelse er der rigtig mange ”usynlige” opgaver.

 • Den daglige økonomistyring fylder ind i mellem meget med tre afdelinger, fire teams osv
 • Det nye medlemssystem gør efterhånden administration og rapportering lettere for os. Men det er vores alle sammens ansvar at bruge systemet og vedligeholde de data der ligger der. Vi har iøvrigt udbygget det med Mobilepay og lige om lidt ryger håndtering af Lånecyklerne også derind
 • Vi er i løbende dialog med Tårnby Kommune – fx når vore skure brænder ned som det skete i foråret eller når Kommunalbestyrelsen beslutter nye kriterier for at blive godkendt som klub hjemmehørende i kommunen
 • Der er en lind strøm af ting der skal tages stilling til fra fx DCU, DIF, DGI og mange andre
 • Store som små konflikter og uenigheder skal håndteres og der skal svares på alverdens spørgsmål
Per Thue Hansen overtog formandsposten i 2019

Ved siden af alt dette arbejder bestyrelsen på at organisere aktiviteter bedst muligt. Der er masser af ressourcer i klubben – dygtige folk med viden, ideer og lyst til at gøre noget sammen med ligesindede cykelentusiaster. Så vi vil prøve at gøre det så let som muligt at sætte ting i gang ved at rykke ansvaret ud i nogle udvalg, hvor der er kort fra ide til beslutning og handling.

Vi har lavet et Husudvalg som forbereder et ”make over” af klubhuset. De har gennemgået hele huset og er ved at udarbejde forslag til hvordan vi kan gøre det mere anvendeligt og moderne. Man kan komme med forslag til indretning og modernisering som”hus-arkitekterne” så vil tage med i deres videre arbejde. I forlængelse af opgradering af de fysiske rammer, vil vi også gerne have flere aktiviteter ind huset. Vi har haft oplæg om træning og hørt røverhistorier fra Brian Holm. Men der må gerne ske meget mere. Vi kigger på et oplæg om e-cykling, en mekanikeraften, ”Kend din Garmin” osv. Tag fat i Theis Passer eller skriv til mail medlem(snabela)amagercr.dk : , hvis du har ideer Husudvalget eller til Aktiviteter.

Vi har også nedsat et Tøjudvalg som varetager kontakten til tøjleverandøren og arbejder med udvikling af sortimentet. Det styres med sikker hånd af Gitte, som har trukket tøjlageret hjem på 1. sal, hvor man kan se, prøve og købe tøjet. Er der udsolgt samles sammen til bestilling et par gange om året. Tak til Gitte for at holde åbent næsten hver mandag fra kl. 19 til 20 og holde os alle opdateret i FB-grupperne.

Inspireret af Task Force – I ved, disse 10 supermænd fra Motion som bruger morgener og aftener på at organisere materiel til vore cykelløb – har vi nedsat et Løbsudvalg. Udvalget skal forberede alt det administrative omkring løbsafvikling og sikre at der er styr på praktikken – biler, forplejning, flagposter osv. Det er stadig de forskellige afdelinger der står for afviklingen af de løbene, men nu med support fra et stærkt team der har gjort det hele før og som har erfaringen – ligesom task force. Man kan kontakte Jesper Thisen hvis man ønsker at være i dette udvalg.

Ved siden af kontingent og tilskud fra Tårnby Kommune, så er det sponsoraterne fra

 • Amager Tandlægehus,
 • Ama’r Cykelservice,
 • Clausen Film,
 • Henrik Wessel,
 • Ingolfs Kaffebar og
 • ML VVS & Naturgasservice

som finansierer aktiviteter i Motion og Licens samt støtter udvikling af børn og unge i sporten. Vi er den eneste klub som både har ryttere i Motion og tilbud fra introhold i U11, via vore juniorteams og sidenhen som seniorryttere – for såvel drenge som piger. Det er helt unikt, og vi håber at nuværende og fremtidige sponsorer fortsat vil støtte op herom. Vi har derfor nedsat et Sponsorudvalg som skal gøre det attraktivt for nuværende sponsorer samt sikre at vi får flere nye med på rejsen. Med sponsoratet fra ML VVS & Naturgas ved Thomas Lind har vi de seneste år haft mulighed for at tænke stort og det vil vi gerne blive ved med at kunne. Derfor er en fokuseret indsats på dette område en vigtig prioritering for Bestyrelsen og for klubben iøvrigt.

Fire udvalg og nu skal vi videre og have engageret endnu flere i at gøre Klubben og Saltværksvej 56 til et levende hus fuld af aktiviteter og oplevelser for alle med med lyst til cykling og cykelsport.

Apropos cykelsport… for det er jo det som det hele i sidste ende handler om i de tre afdelinger – B&U, Motion og Licens samt for vore teams

Billedet indeholder sandsynligvis: 8 personer, smilende personer, folk, der cykler, cykel og friluftsliv
Amalie besøger B&U træningen

B&U

2019 har igen været et stærkt år for B&U afdelingen. Vi er lykkedes med at tiltrække og fastholde børn i klubben og bidrager i høj grad til videreudvikling af cykelsporten. Vi har fokus på at det sociale, legen og konkurrencen skal supplere hinanden. Det skal der til for at fastholde de unges opmærksomhed. Vi har fokuseret på en række tiltag hvor disse elementer er i spil – og dette videreføres i 2020:

De seneste to år har vi haft et struktureret introduktions-forløb for nye børn, som sikrer at de får lært basale cykelfærdigheder, trafiksikkerhed og teknik inden de slippes løs blandt de andre børn. Det øger sikkerheden og børnene får en bedre oplevelse og følelse af at kunne følge med

Madfordningen er blevet udbygget til også at omfatte vintersæsonen og fra i år spiser U17 også med hver anden uge. Dermed skaber vi et endnu bedre rum hvor madfælleskab, gode relationer og det sociale er i højsædet. Det er forældrene der laver al maden – 1000 tak til jer forældre for at være med til at skabe gode rammer for fællesskab

Billedet indeholder sandsynligvis: 5 personer, smilende personer, folk, der sidder, bord og indendørs
Fællesspisning i klubben, torsdag efter træning

Klubture og løb er centralt i B&U’s arbejde. Vi har være på DCU Distrikstræningslejr i Næstved, Klubtur til Kalundborg, Tour De Himmelfart, Hold-DM i Glyngøre med licensløb i Nyborg dagen efter og til sæsonafslutning i Tønder/Sønderborg. Turer har naturligvis et sportslige formål men den sociale side, hvor ungerne skaber venskaber – også gerne med ryttere fra andre klubber – er lige så vigtig

I trænergruppen har der været udskiftninger, men det er lykkedes at tiltrække og fastholde trænere i B&U arbejdet – så vi står stærkt til 2020. Alle B&U trænere har for nylig gennemgået DCU’s B&U træneruddannelse sammen og det har givet masser af inspiration til forbedringer i den kommende sæson

Klubben har igen i 2019 vundet masser af cykelløb, podiepladser og DM medaljer på både landevej og banen. At vinde cykelløb – eller at drømme om at vinde – er naturligvis en vigtig motivation i sporten. Men som sagt lægger vi vægt på at det ikke må ske på bekostning af det sociale og fællesskabet. Det er vi stolte af og det arbejder vi hele tiden med at få til at lykkes for at styrke klubånden, skabe gode kammeratskaber og fastholde de unge mennesker. For at styrke sammenholdet og give træningsmuligheder på tværs af aldersklasserne vil vi derfor i 2020 lave fællestræninger hvor alle i U11 til U17 mødes og træner sammen.

Fra klubbens åbne løb i st. Heddinge 2019

Lige inden nytår fik klubben en bevilling på kr. 200.000 fra Villum-Fonden til Projekt Vintercykling. Det giver os mulighed for at arbejde fokuseret med fastholdelse i vintersæsonen gennem cross aktiviteter. Tak til Villum-Fonden og alle fra Motion, B&U og forældre der aktivt går ind i arbejdet med dette projekt.

Vintercykling – Stjerneløbet 2019 foto: Jesper Skovbølle

Alt i alt et godt år som B&U er stolte af. Vi fortsætter arbejdet og har høje ambitioner til 2020, hvor vi sætter ekstra fokus på at få endnu flere af vores B&U ryttere til at køre licensløb, så vi kan bidrage til at vende den negative udvikling i sporten og vise de orange farver samt vores sponsorer endnu mere frem.

Billedet indeholder sandsynligvis: en eller flere personer, himmel, græs, friluftsliv og natur
Motion på toppen

Motion

Motionsafdelingens medlemmer – 123 mænd og 35 kvinder har kørt masser af ture og motionsløb over hele landet. Der har været fællesture til de store motionsløb, MTB ture og  flere udlandsrejser til lækre cykeldestinationer nær som fjernt. Sommerfest med grill og vinsmagning i klubhuset er det også blevet til og på den mere udfordrende side rent sportsligt, var vi flot repræsenteret ved Sommercuppen – her kan dem der vil prøve at køre væddeløb give den gas.

Der er så stor interesse på damesiden i Motion at der har været basis for at oprettet hold for damer. Vi oplever stor søgning fra dameryttere og det er derfor også vigtigt at vi har forskellige tilbud som kan matche nye rytteres behov og senere fastholde dem på de ordinære hold.

Billedet indeholder sandsynligvis: 7 personer, smilende personer, folk, der står og friluftsliv
Motionsholdet på Mallorca 2019

Ved siden af de officielle klubtræninger er mange som bare gerne vil køre en tur sammen. Så Facebook gruppen bruges flittigt til at organisere pop-up træning. Tirsdagholdet kører typisk 80-100 km fra Bellehøj kl. 10 med Madsen som kaptajn – jeg har hørt holdet omtalt som ren nostalgi og terapi – det skal jeg prøve. Ældresagen kører onsdag fra rød låge ca. 60-100 km hyggeture mere end formaliseret træning; men fra årskiftet deles op i to grupper, hvor en gruppe kører socialt i moderat tempo mens den anden kører lidt væddeløb. ”Sagen” er netop blevet udfordret af at det obligatoriske bagerstop er lukket, så de skal nok ud og finde nye ruter med åbne bagere.

Billedet indeholder sandsynligvis: 11 personer, herunder Finn Andersen, Hanne Andersen, Jesper Skovbølle og Pia Bakhauge, smilende personer, folk, der sidder og friluftsliv
“Ældresagsturen” ved bageren i Hundige

Så i motionsafdelingen er hele paletten været i brug. Den almindelige organiserede træning er også i hovedsagen forløbet som forventet og træningsplanerne for 2020 er på plads. Motionssiderne på hjemmesiden er blevet opdateret med seneste info, så der er ingen undskyldning for ikke at komme ud på rammen sammen med ligesindede.

Martin fører licens-feltet an – foto: Jesper Skovbølle

Senior/licens

Super Søren – Søren Nilsson – stod for træningen igen i år. Han sikrede at der året rundt har været gode træningstilbud 2-3 gange om ugen. Søren kører gerne turen fra Skovlunde til Amager og retur igen, for at træne rytterne – 1000 tak for indsatsen, Søren, der er mange der værdsætter dit engagement!

Træningslejren gik til Mallorca. Der var ca. 25 seniorryttere afsted, suppleret med juniorteamet og U17/U17P rytterne. Der blev kørt rigtig mange km og højdemeter og afholdt mange små interne konkurrencer og cykelløb. I 2020 går turen tilbage til Malaga, hvor stigningerne har en mere passende længde og byen lidt mere charme end Magaluf i marts.

A-feltet Klubmesterskab 2019 – foto: Jesper Skovbølle

Der er også blevet kørt mange cykelløb i løbet af sæsonen, med mange gode placeringer. De tidligere juniorteam ryttere Magnus Henneberg og Benjamin Movang klarede sig bedst. De kørte sig med flere sejre begge fra C-klassen til A-klassen og blev dermed en del af Team Integra Advokater/Giant. Herudover var der podiepladser til Jesper Attermand i B og til Søren Nilsson i H40.

Martin Hansen vandt guld i enkeltstart og bronze i linieløb i D-klassen ved Sjællandsmesterskaberne.

Damerne gjorde det også godt i løbet af sæsonen. Heidi Walther vandt sølv ved Sjællandsmesterskaberne i enkelstart og Bianca Christiansen bronze i linieløb – begge i Dame B.

Bianca – klubmester i enkeltstart 2019 – foto: Jesper Skovbølle

Henover vinter, er det blevet trænet på Amager og nordpå – formen er stigenden og om et par dage drager 20-25 rytter på træningslejr igen, for at pudse formen af til endnu en spændende sæson i de orange farver.

CEC Team Audi 2019 – foto: Jesper Skovbølle

Junior – Team Audi CEC 

I 2019 trådte Audi til som navnesponsor – så den gamle Ford blev skiftet ud med en Audi A4 Crossover. Rytterme blev opgraderet med Giant team cykler. Det giver mere synlighed til teamet og vore sponsorer.

De unge ryttere er blevet et godt, sammhængende team på baggrund af fællestræninger, teamsamlinger med teambuilding og træningslejren sammen med Seniorrytterne til Mallorca.

Teamet har kørt stort set alle relevante løb i Danmark, herunder Uno-X cup, Youth Tour, Tour de Himmelfart og selvfølgelig DM. Det er også blevet til flere UCI løb i udlandet og et enkelt Nations-cup løb. Rytterne har gjort sig positivt bemærket. Mathias Nordal havde flere podieplaceringer, men også Simon Høy og Aksel Onink var på podiet og flere af de øvrige ryttere var ganske tæt på.

Mathias fortsætter sin udvikling på Team Synch – Giant, hvor vi glæder os til at følge ham, sammen med de tidligere Team CEC ryttere Christian Lindquist, Thor Mørup, Magnus Henneberg og Benjamin Movang.

Tidligere team rytter, Andreas Stokbro, er ny rytter på World Touren hos NTT Pro Cycling. Han er den første herre-rytter fra teamet der når World Touren, hvor vi allerede har Amalie på dame-siden. Tobias Kongstad og Rasmus Bøgh Wallin fortsætter på ProConti – Riwal Readynes Cycling Team. Lucas Nørregaard er skiftet til italienske LAN Service – Zheroquadro Cycling Team, hvor det blive spændende at følge ham. Alt dette bekræfter os i at vi arbejder på den rigtige måde og vi tror at flere ryttere går hele vejen de kommende år.

U19 DM Esbjerg 2019 – foto: Jesper Skovbølle

Teamet har store forventninger til 2020 sæsonen. Ud over ryttere fra de tre klubber Amager CR, CK Fix Rødover og Lyngby CC, er der søgning fra ryttere udefra som ønsker at køre på teamet. På denne baggrund og da vi har egne ryttere, som ikke fik plads på Team Audi CEC, har vi etableret et bobler-team, hvor de kan udvikle sig. Det hedder Team SA-AL Køleteknik CEC, så hep endelig også også på dem, når I ser dem i feltet.

Tidaholm 2019 -Det vindende hold “Team Øresund Young Ladies” – foto: Piet Kobusch Simonsen

Junior – Team Øresund Young Ladies

Øreund Youg Ladies består af tolv piger i alderen 15 til 18 år. Teamet har de seneste månder haft travlt med at etablere sig og blive klar til sæsonen 2020 som er teamets første.

Holdets DNA er lokale ryttere, og ambitionen er at de til daglig skal kunne træne sammen, til trods for at holdet har ryttere fra Island, Malmø og København. Der lægges også stor vægt på et tæt samarbejde med de to drenge junior teams omkring træning, klubevents og træningslejren til Malaga.

Samtidig er der fokus på at være tæt på klubbens B&U afdeling i forbindelse med træning og klubture til løb osv. Der bliver i et eller andet omfang også samarbejde med Dame A og B da der bliver samkørsel i flere løb, men da det er noget helt nyt skal det først finde sin form.

Bag teamet står en styregruppe og en stærk forældregruppe, som støtter op i forbindelse med løbene og ture til udlandet. Holdet kan mønstre nogle rigtig flotte sponsorater, herunder ML-VVS & Naturgas, som udover direkte støtte stiller en mandskabsbil til i alt 9 personer i teamets farver til rådighed.

Løbsprogrammet er på plads, og rytterne glæder sig til den første løbssæson – det bliver spændende at følge dette nye tiltag og jeg vil gerne sige tak til alle der har været med til få stablet dette team på benene og ønske dem held og lykke i deres første sæson.

Christian Lindquist ved elite DM Esbjerg 2019 – foto: Jesper Skovbølle

Team Integra Advokater – Giant nu Team Synch – Giant havde i 2019 en stærk og bred trup. Gennem sæsonen har teamet trænet fast sammen hver onsdag for at styrke holdånden.

Holdet startede flyvende ud med sejr på Mallorca hvor Mikkel kom først over mål stregen. Desværre gik det ikke så godt i forårsklassikerne som fx GP Herning hvor hårde styrt satte tre ryttere ud med skader i flere måneder. Værst gik det for Kean som fik en flænge i en ryghvirvel og aldrig rigtig kom tilbage i sæsonen.

En stærk kerne af ryttere gav flere podiepladser og i Pinsecuppen var holdet dominerende især Christian Lindquist var rigtig godt kørende. Holdet ryddede podiet ved FBL’s åbne løb med Andreas øverst på skamlen. UCI løbet i Kalmar var også en succes med en flot 6 plads til Andreas og teamet var bedste danske ikke pro-hold. Ved et meget varmt DM var både Christian og Daniel med i finalen. Desværre havde Daniel defekt men Christian sluttede i top 15.

Mikkel Ø ved elite DM 2019 – foto: Jesper Skovbølle

Som talenthold var det en stor succesoplevelse at sende Lucas og Mikkel videre til kommercielle hold i henholdsvis Italien og Danmark. Holdet var et af de to stærkeste DCU hold i Danmark og er blevet bemærket. Teamet får derfor en del henvendelser fra andre ryttere, men vi holder fast i alle skal bo i København, så de kan træne sammen hver uge og sikre en stærk tilknytning til holdet og kammeraterne.

Alt i alt en god sæson som er et godt afsæt for en endnu bedre sæson i 2020.

Demin Cup i St. Heddinge, arrangeret af ACR – foto: Jesper Skovbølle

DCU

DCU’s officials og mange ryttere har rost os for afviklingen af vores åbne løb – ”ML VVS-løbet” i september. Selvom det var en meget blæsende dag i nye omgivelser, lykkedes det at lave et rigtig flot cykelløb hvor servicen og sikkerheden var høj. De rosende ord fra DCU sendes naturligvis videre til til alle som tog turen til Stevns og hjalp til. Tak for det.

Jeg vil kort nævne et par områder som DCU arbejder med for øjebillket og som kommer til at berøre os:

E-cykling er kommet på DCU’s program og der kommer i 2020 en række nye tiltag.

Der arbejdes med nye klasseinddelinger i B&U samt Master for at modvirke frafaldet til licensløb. Der er mange holdninger og følelser involveret, men fra klubbens side støtter vi fuld op om det arbejde der gøres i DCUs B&U udvalg og Masterudvalget.

Efter den forfærdelige ulykke hvor Andres Sarbo blev kørt ihjel under Tour de Himmelfart, er der nu faldet dom i sagen mod bilisten. Den er nu endelig og ankes ikke. Det er en tragisk baggrund på hvilken vi i klubberne og hele cykelmiljøet må genoverveje hvordan vi afvikler cykelløb på den sikrest mulige måde? Det bliver et tema i DCU i 2020 og her i klubben, hvor vi fortsat skal have fokus på sikkerhed.

Vi har fået uddannet 6 nye trafikofficials via DCU’s kursus og vi har gennemført førstehjælpskurser for trænere. Men det stopper ikke her. Vi skal have flere på kursus og vi skal alle blive bedre til at passe på os selv, hinaden og dem vi møder. Førstehjælpkurser, refleksveste, klar instruktion af flagposter og hjælpere, viftekørsel i løb, lys og klokke på cyklen, kontrolleret fart når vi møder andre, tekniktræning, valg af træningsruter, osv. For det er ikke kun i forbindelse med løbsafvikling at vi skal tænke sikkerhed, det er i lige så høj grad også i den daglige træning og på ture. Så pas godt på jer selv, hinanden og alle de andre…

Glade hjælpere fra Amager Cykle Ring – foto: Jesper Skovbølle

Tak for hjælpen

Det kan ikke siges tit nok… vi skal huske at takke hinanden for hjælpen ved de forskellige arrangementer, og vi skal påskønne den indsats som gøres i det daglige og de mange timer som frivillige lægger i klubben.

Jeg vil især gerne sige tak til…

 • Kenneth Didriksen for at have stået for Lånecyklerne i så uendeligt mange år og til
 • Max Pfeiffer for beredvilligt at overtage tjansen
 • Myrna og Luffe skal takkes for for at passe godt på klubhuset og skabe liv og aktivitet hernede og
 • Bjarne og Simone på banen, fordi de utrætteligt gør det sjovt at cykle om vinteren for børnene
 • Morten Anderson skal have tak for hans store bidrag i bestyrelsen som han trådte ud af i efteråret
 • Og Skovbølle, som altid for at sætte ord og billeder på, fastholder og deler oplevelserne med os andre
 • Theis, du knokler tålmodigt med at få medlemssystemet til at fungere – tak for det – og vi kan alle hjælpe ham ved regelmæssigt at opdatere vores data…
 • Og til sidst til Klaus for at få styr på pokalerne til rytterfesten og for at drive Projekt Vintercykling

For intet kommer af sig selv og kun ved at nogen viser initiativ og tager ansvar får vi det sjovt sammen og laver udviklende træning og sikre cykelløb. Det er den frivillige indsats som skaber gode rammer for fællesskabet omkring vores sport og som hjælper til at talent udvikles og ambitioner indfries.

Alt hvad der sker i klubben sker fordi nogen bruger deres fritid på det. Tid som kunne være brugt anderledes, men som nu bruges på at gøre noget for andre, sammen med andre. Husk det, påskøn det og bidrag gerne selv, fremfor at vente på at andre gør noget, eller løser problemerne. Med dette ønsker jeg alle en god sæson.

1 Response

 1. Pingback : Referat fra Generalforsamlingen 26. februar 2020 – Amager Cykle Ring

Leave a Reply