DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Bestyrelsesreferat > Referat Bestyrelsesmøde den 16. august 2017

Referat Bestyrelsesmøde den 16. august 2017

Deltagere på Bestyrelsesmøde den 16. august 2017

Morten, Theis, Charlotte, Lone, Rikke, Jesper Th. og Katja.

Fraværende: Erling

 

 1. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

 1. Status vedr. Medlemssystem

Der er fundet et system – vi har fået tilbud og accepterer dette med et par småjusteringer.

 1. Power Perfection

Powet Perfections kontrakt udløber snart. Vi har været tilfreds med de træningsprogrammer, der er blevet lagt og vil derfor gerne forlænge aftalen, hvis den kan være på samme vilkår.

 1. MobilePay

Er på vej og når det er på plads, så vil betalingsformen i tøjsalget udelukkende være kontant og MobilePay.

 1. Status på vores åbne løb i september (tilladelser mm) 

Bestyrelsen er blevet orienteret om status på planlægningen.

 1. Indkøb og montering af 65″ skærm

TV er hængt op og vi glæder os meget til at kunne tage det i brug. For at få fuldt udbytte af TV’et skal der etableres internet.

 1. DCU uddannelser

Alle interesserede kan rette henvendelse til bestyrelsen.

 1. 2018 elite team

Teamet har været en stor succes og bestyrelsen ønsker at teamet fortsætter i 2018

 92018 dame elite

Bestyrelsen giver grønt lys til at køre videre med projektet.

 1. Sponsor status

Bestyrelsen ønsker, at der arbejdes tættere mellem Teams og ACR om sponsorater (og tøjleverandører). Det vurderes at et samarbejde vil være lettere, hvis der arbejdes ud fra fælles tilgængeligt materiale og et princip om listepriser.

 1. Nordea-fonden/Naturpark Amager

Vi siger ja til møde.

 1. Eventuelt

Der mangler træner i B&U. Der tiltænkes derfor en model, hvor trænere kan være mere løst koblet til trænerteamet end i dag.

 

Fremadrettet gives der ikke præmier til tøjkøb til vores løb.

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde er den 4. oktober 2017

Leave a Reply