DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Bestyrelsesreferat > Referat Bestyrelsesmøde den 4. oktober 2017

Referat Bestyrelsesmøde den 4. oktober 2017

Deltagere på Bestyrelsesmøde den 4. Oktober 2017

Deltagere: Morten, Theis, Charlotte, Lone, Rikke, Jesper Th. og Katja.

Fraværende: Erling

Gæst: “løbsdirektør” Karina

 1. Godkendelse af dagsordenen 
 1. Evaluering af det åbne løb

Bestyrelsen har kun rosende ord overfor Karinas flotte arbejde med at arrangere løbet. Det var virkelig velfungerende i år.

Karina ønsker at hun selv er ansvarlig for mandskabsplanen (på alle arbejdsopgaver). Dette tilbud har bestyrelsen taget mod.

Bestyrelsen har diskuteret, hvordan man får alle til at deltage som frivillige.

 1. Tilbagemelding fra bestyrelses uddannelse

Kort gennemgang af take-aways fra kurset, Blandt andet info om bestyrelsesansvar.

 1. Træneruddannelse

Vi er glade for at kunne sende 3 deltagere på kursus i år.

 1. Distrikt Sjællands møde i oktober

Dette møde skal vi have en deltager til, da man her kan præge næste års løbsplan. Vi har derfor valgt repræsentant.

 1. B&U træner situation

Vi har fået et par nye trænere ind, så vi er fortrøstningsfulde i forhold til næste sæson.

 1. Rytterfest 28/10

Der skal skaffes hjælpere til dette arrangement.

 1. Status vedr. Medlemssystem + ressourcer

Vi er i gang med at implementere det nye medlemssystem, som vi forventer os meget af.

 1. Power Perfection

Vi har gentegnet aftalen med Power Perfection.

 1. Tøjsalg

Der skal findes 1-2 personer mere til at varetage tøjsalget.

 1. 2018 elite team

Orientering om aftale vedr. næste år.

 1. Sponsor status

Orientering. Vi har mistet nogle af vores nuværende sponsorer, og er i gang med at finde nye. Alle med forbindelser/lyst til at deltage må meget gerne henvende sig til bestyrelsen.

 1. Uddelegering af opgaver i klubben

Der udarbejdes en opgaveliste, så klubmedlemmer lettere kan byde ind på opgaver og udvalgsposter.

 1. Opbakning til foreninger, der cykler for et godt formål

Vi lægger gerne invitationer op på vores web-side med løb, hvor der samles ind til gode formål.

 1. Bestyrelsesmedlemmer efter næste generalforsamling

Vi håber, at der kan blive valgt flere ind – fx er der pt ingen suppleanter.

 1. Status Nordea-fonden/Naturpark Amager

Vi har ikke hørt noget nyt – men holder os orienteret.

 1. Drift af Klubhuset

Luffe ønsker at drosle ned på sit hverv som klubhus bestyrer: Han vil godt fortsætte med at stå for kaffe til klubaftener om mandagen. Bestyrelsen diskuterede mulige løsninger til en fortsat drift af klubhuset.

 1. Eventuelt

 

Næste møde: 6. December 2017.

Leave a Reply