DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Bestyrelsesreferat > Referat Bestyrelsesmøde den 7. juni 2017

Referat Bestyrelsesmøde den 7. juni 2017

Deltagere på Bestyrelsesmøde d. 7. juni 2017
Til stede: Morten, Theis, Charlotte, Lone, Erling og Katja.

Fraværende: Rikke, Jesper Th.

 1. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

 1. Klage over flagpost

Klubben har modtaget en klage over en flagpost i forbindelse med KM i enkeltstart. Der er taget kontakt til flagposten, og bestyrelsen har fået hans version af hændelsen. Der er skrevet mail til klager om, at ACR er kede af situationen, men mener, at det skal løses mellem hhv. klagers og flagposts forsikringsselskab.

 

 1. Hvorfor er Sommercup ikke en del af ACR’s interne løb, som man kan melde sig som flagpost til – og hvorfor foregår løbet ikke på Amager?

For at sikre nok flagposter er det besluttet, at Sommercup indgår i den almindelige tilmeldingsliste til vores arrangementer.
Sommercup foregår ikke på Amager, fordi arrangørerne genbruger ruter. Bestyrelsen er tilfreds med løsningen.
Venligboere i Dragør vil i øvrigt gerne hjælp til vores løb som tak for vores modtagelse af Kahsay.
Det er besluttet, at der vil være undervisning af (nye) flagposter.

 

 1. Er der styr på licens-tilskudsreglerne (i forhold til de krav vi har sat)?

Den første dato bliver d. 20/10, hvilket vil passe i forhold til bogholderi.

 1. MobilePay

Vi ønsker at bruge MobilePay til indbetalinger. Der skal gives underskrift fra bestyrelsen.

 

 1. Status vedr. tøjsalg,

Vi har i de seneste uger fulgt Finn i tøjsalget, således at bestyrelsen nu er bekendte med diverse procedurer i forbindelse med tøjsalg.

Vi forventer at Mobile Pay vil forenkle betalingen og betyde, at der ikke skal være så meget opfølgning. Dvs., at der så snart MobilePay-løsningen er på plads, kun kan betales med MobilePay, og at der skal betales, inden der udleveres tøj.

Indtil videre vil vi fremover forsøge at holde åbent i tøjsalget hver 14. dag.

 

 1. Status vedr. nyt medlemssystem

Vi har besluttet at købe nyt medlemssystem. Vi køber systemet nu, så vi har samlet erfaringer og er klar til at tage systemet i brug pr 1.1.2018.

 

 1. Status vedr. tøjleverandør

Tøjudvalget er dannet. Det er besluttet at lave en kravspecifikation, der indeholder en web-shop til klubtøj. Ligeledes bør der lægges vægt på en kort leveringsperiode. Tøj-processen er i gang.

 

 1. Status på vores åbne løb i september (tilladelser mm) 

Vi har rykket for et svar hos løbsudvalget om rute og godkendelser.

Vi forventer, at der vil blive et arrangement, hvor man kan blive introduceret til regler ift. at være flagpost. Fx en klubaften og/eller et besøg hos Venligboerne i Dragør.

 

 1. Bestyrelsens ansvarsforsikring

Vi har fået materiale tilsendt. Dette kan evt. diskuteres på næste bestyrelsesmøde.

 

 1. 65″ TV skærm kontra projektor samt internet

Det er besluttet, at vi køber et TV frem for en projektor.
Vi tjekker op hos Tårnby Kommune, om vi kan få fiber-løsning.

 

 1. Bikefit – PeakPower tilbud.

Vi takker nej, og så vil vi fremadrettet overdrage denne type henvendelser til Sponsorudvalget, så aftaler med sponsorer overholdes.

Hvad er behovet? Vi sender forespørgsel ud til relevante grupper, fx Task-force og B&U.

 

Næste møde er fastsat til d. 16. august 2017

Leave a Reply