DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Bestyrelsesreferat > Referat Bestyrelsesmøde 30. november 2016

Referat Bestyrelsesmøde 30. november 2016

 1. Deltagere

Morten, Theis, Rikke, Charlotte, Jesper T., Lone og Erling.

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet er godkendt.

 

 1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen er godkendt.

 

 1. Task Force 2017
  Tim er i gang med at finde en afløser.

 

 1. Frivillige i ACR

Vi afventer et overblik over, hvem der har hjulpet i 2016, så vi kan sende en mail ud til dem, der ikke har hjulpet med påmindelse om at melde sig som hjælper til et klubarrangement i 2017.

 

 1. Kaptajn- og træneruddannelse
  Både Motion og Licens har ryttere, der skal på kaptajn/træner kursus.

Motion har nyt trænermøde d. 12/12 2016, hvor der arbejdes på en niveauopdeling af rytterne som fremlægges senere. Herefter kigger Motion på, om de mangler trænere/kaptajner.

Der er blevet uddannet to Trafik Officials. Vi vil gerne have flere.

 

 1. Amager CR Elite Team

Teamet bliver en realitet i 2017. Der arbejdes med at finde sponsorer og alle bidrag er velkomne.

 

 1. Rytterfest

God aften hvor bl.a. Roskilde Teamet kom og hyggede sig med ACR. Der er ikke lavet regnskab endnu, men der er ikke omsat for så meget som vi plejer. Der kom flere til festen (inkl. spisning) end der var dækket op til, så nogen har ikke betalt. Bestyrelsen overvejer om der skal der være et afkrydsningssystem/billet til næste år. Der kan ikke være mere end 100 til spisning. Det fungerede godt med hjælpere, børnene og baren.

 

 1. Walkie Talkie til B&U
  Godkendt af bestyrelsen.

 

 1. DGI udviklingsmøde
  DGI arbejder på at få de motionister, der ikke træner i klub, til at melde sig ind i en klub. Bestyrelsen afventer yderligere information i forhold til evt. samarbejde.

 

 1. Power Perfection
  Licensudvalget laver en målsætning for samarbejdet.

 

 1. Økonomi

Klubben har en god likviditet og et pænt overskud.

 

 1. Andet
  • MTB træningen går godt og der et fremmøde på 5-15 ryttere alt efter vejret. MTB-folkene havde en fantastisk tur til Slettestrand (13 ryttere) hvor de fik foredrag og undervisning. Helt sikkert et arrangement der skal gentages til næste år.
  • Rikke, Michelle, Tusnelda og Nanna har været til samling med landstræneren på banen i Odense. Samlingen bestod af 3 x træning på banen med elitedamer inden for landevej, MTB, BMX og cross.
  • Bestyrelsen trækker lod om billetter til Sportsgalla lørdag d. 7. januar inkl. transport (bro eller tog) blandt dem, der har hjulpet mest til klubbens arrangementer.
  • Øresunds Cup skal være en del af ACR’s åbne løb. Cuppen består af to weekender med løb i Sverige og to weekender med løb i Danmark (8 løb i alt). Amager CR’s løb bliver d. 16. september 2017.
  • Indberetning af medlemstal til DCU skal ske senest d. 31. januar 2017.
  • Formanden har været til DCU Årsmøde og er blevet meldt ind i repræsentantskabet.
  • Generalforsamling bliver d. 22. februar 2017. Indkaldelse (inkl. dagsorden + forslag) skal ske med 14 dages varsel, hvilket vil sige senest d. 8. februar 2017. Indkaldelse kan ske i klubblad, på mail til medlemmerne og på klubbens hjemmeside.
  • Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 18. januar 2017

Leave a Reply