DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Bestyrelsesreferat > Referat bestyrelsesmøde den 5. oktober 2016

Referat bestyrelsesmøde den 5. oktober 2016

 1. Deltagere

Morten, Theis P., Rikke B., Charlotte, Jesper T., Lone, Tim og Erling.

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet er godkendt.

 

 1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen er godkendt.

 

 1. Valg af næstformand

Morten har meldt sig som næstformand og bestyrelsen har godkendt ham.

 

 1. Task Force 2017
  Laver strukturen til cykelløbene. Pga. arbejde må Tim Stokholm trække sig fra posten som leder af Task Force. Erstatning for Tim findes internt i gruppen og det forventes ikke at blive svært. Tim bliver formentlig også ved med at være en del af gruppen. Der holdes evalueringsmøde i november, hvor der findes en afløser.

 

 1. Mandskabsplanen 2017

Pga. arbejde må Tim Stokholm trække sig fra posten som leder af Mandskabsplanen. Erling melder sig som afløser for Tim. Jobbet går ud på at sørge for at have de mennesker, der skal bruges, til rådighed for løbsdirektøren. Der skal skrives ud til medlemmerne i december med hvilke opgaver de vil hjælpe med næste år, så mandskabsplanen kan gøres klar til sæsonstart. Der er pt. syv opgaver, som skal klares i løbet af året.

Når vi er færdige med de sidste arrangementer (Rytterfest og Stjerneløb) har vi et samlet billede over hvem af klubbens medlemmer, der har hjulpet, hvad de har hjulpet med og hvem der ikke har. Det er et krav fra klubbens side, at man som medlem hjælper til mindst ét af klubbens arrangementer hvert år. Klubben er afhængig af frivillige og diverse cykelløb kan ikke gennemføres, hvis medlemmerne ikke hjælper til. Der vil blive sendt en mail ud til dem, der ikke har hjulpet i år med påmindelse om at melde sig som hjælper til et klubarrangement i 2017.

 

 1. Kaptajn- og træneruddannelse
  Både Motion og Licens har ryttere, der skal på kaptajn/træner kursus.

Der er trænermøde d. 28/11 2016.

Der er også tre fra klubben, der skal på Trafik Offical kursus.

 

 1. Power Perfection tilbud
  Klubben har fået et tilbud omkring fællestræning fra Power Perfection, som blev diskuteret. Bestyrelsen er positiv over for tilbuddet, men har efterspurgt specificeringer og afventer nyt tilbud.

 

 1. DCU dame team

Bestyrelsen er blevet kontaktet angående muligheden for at være moderklub for et nyt dame team i 2017 og stiller sig positiv overfor et evt. samarbejde.

 

 1. Amager CR Team

Bestyrelsen arbejder på at få et DCU Team i Amager regi bestående af A + B + Dame A ryttere stablet på benene, som skal kaldes Amager Elite. Klubben giver 50.000 kr. til teamet (som bl.a. kommer fra kontingentstigning) mod at der findes min. 50.000 kr. i sponsorpenge.

 

 1. Legater/nomineringer

Bestyrelsen undersøger muligheden for at søge diverse legater og indstille klubben/medlemmer:

 • Tuborg Fondet
 • Thorkild Madsen Fonden
 • Nominer en fantastisk frivillig
 • Danskernes Idrætspris
 • Initiativpuljen 2017
 • Udviklingspuljen 2017

 

 1. Velothon

Udelukkende et kommercielt projekt. De vil bruge ACR som arbejdskraft uden at klubben får økonomisk gevinst. Alt organisatorisk er på plads. Velothon har fået en del i tilskud og tjener en del penge på løbet, så hvis ACR ikke får del i kagen, står vi ikke til rådighed. Morten fortsætter dialogen med Velthon. Der skal bruges 200 mennesker, som skal have betaling for at hjælpe. Projektet skal i gang i januar 2017, hvis ACR skal kunne løfte opgaven. Vær obs på vores egne løb i perioden (september 2017).

 

 1. Grand Fondo

Der er Grand Fondo i september 2017. Jens Kansler har efterspurgt klubbens hjælp, men aflyste mødet og der er derfor ikke noget nyt. Vi er også blevet spurgt omkring afholdelse af U23 DM 2017.

 

 1. Klubbil
  Bestyrelsen er stadig i gang med at finde en løsning på den manglende klubbil.

B&U er ved at undersøge muligheden for en kassebil.

Hvis et DCU team bliver en realitet kan teamets bil hjælpe på problemet, når den ikke bliver brugt.

Bestyrelsen overvejer at investere i en trailer, så vi sparer den årlige omkostning ved en bil. En trailer koster 15.-40.000 kr., hvor vi så kan sælge siderne til sponsorer. Bestyrelsen undersøger også muligheden for at købe en Berlingo, evt. på gule plader.

 

 1. Kontingent

Bestyrelsen foreslår, at man får en ACR trikot, når man indmelder sig i klubben (for et indmeldelsesgebyr svarende til trikot pris). Bestyrelsen foreslår, at vi hæver kontingentet til 1.000 kr./året, men det skal vedtages på en generalforsamling. Oplæg hertil skrives af et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kontakter klubbens afdelingerne med henblik for tiltag i 2017, så vi kan lave et budget.

 

 1. Medlemssystem

Status på et nyt medlemssystem er at der undersøges hvilke krav der skal være til systemet. Det er bl.a. undersøgt hvilke ressourcer der er i klubben. Der kommer mere om det senere.

 

 1. Evaluering af Amager CR linjeløbet

Løbsdirektøren (Karina) kunne ikke være tilstede til bestyrelsesmødet. For nogle af hjælperne virkede løbet ustruktureret og kaotisk. F.eks. var der ikke styr på nøgler og radioer til bilerne. Informationsniveauet var for lavt og der manglede briefing til opgaverne. Bestyrelsen tager en evaluering med Karina (evt. også Kenneth og Torsten) snarest.

Forslag om at give flagposterne en folder med al information og kontaktoplysninger næste gang. Det er vigtigt at lave en liste over specifikke opgaver, som folk kan melde sig på. Eller lave et møde inden løbet, hvor man informere om de opgaver, der skal udføres.

Kræmmergården var en udfordring og den generelle lørdagstrafik var et problem. Cirkus i Dragør og Kongelundsfortet, der havde åbent hus, gav også øget trafik. Bestyrelsen foretrækker at afholde løb på en søndag næste år, men det kan ikke lade sig gøre pga. cup i 2017.

 

 1. Rytterfest
  Lone er chef for rytterfesten og indkalder de hjælpere, der har meldt sig. Festen er d. 29. oktober.

 

 1. Udvidelse af sponsorudvalget med “Sponsor Task Force”

Forslag om at udvide sponsorudvalget med en task force. Idéen er opstået i kølvandet på arbejdet med at skaffe sponsorer til årets pigecamp og den støttes af Kenneth og Flemming. Katja Paridon og Helene Flindt har meldt sig som interesserede i at stå for at organisere aktiviteterne, som bl.a. skal sikre at sponsorerne benytter klubbens tilbud mere og at der bliver taget hånd om dem ved forskellige arrangementer. Det handler om sponsorpleje – f.eks. sørge for kaffe efter løbet og hjælpe med indskrivning. Bestyrelsen bakker op om forslaget.

 

 1. Ændring af klubaften

Som nævnt i tidligere referat flytter U11 og U13 træningen fra 1. marts bl.a. grundet de mange licensryttere i B&U. Denne ændring sker kun i løbsperioden marts-oktober. Derfor skal Luffe og Myrna beslutte hvorvidt de vil mad til børnene om tirsdagen fra den dato eller om nogle andre (f.eks. forældre) skal stå for madlavningen tirsdag. Mandag er dog fortsat klubaften i Amager Cykle Ring.

 

 1. Anmodning om hjælp til Youth Tour

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra Greve CC, der er pressede ift. afholdelsen af Youth Tour og de har derfor spurgt, om ACR kan stå for én af dagene Touren. Som udgangspunkt får klubben frie hænder ift. rute osv., men i praksis vil den eneste mulige løsning i 2017 formentlig være at “overtage” den eksisterende rute og så stå for bemandingen. Der er umiddelbart ingen større økonomisk gulerod og motivation skal alene være at redde det eneste etapeløb for B&U på Sjælland. Det vurderes at klubben skal stille med 20-25 flagposter. Bestyrelsen efterspørger en rute, så kan vi se hvor meget der kræves og så det kan planlægges i forhold til andre klubarrangementer.

OBS! Arrangementet er efterfølgende blevet aflyst.

 

 1. Kommunikation af regler ift. tøj og personlige sponsorater

Bestyrelsen har lavet retningslinjer for brug af klubtøj samt personlige sponsorater, der skal kendes og overholdes af alle medlemmer af klubben. Dette kommunikeres særskilt ud på Facebook og klubbens hjemmeside. Formanden og næstformanden fungerer som disciplinærudvalg.

 

 1. Økonomi

Klubben har 200.000 kr. stående på kontoen. Der mangler stadig at blive udbetalt udlæg til Tønder/Bov samt penge til MTB tur til Hartzen.

 

 1. Andet
  • Bestyrelsen afventer tilbud fra Touch Grafisk på ACR fritidstøj
  • B&U er på opfordring fra nogle forældre ved at “samle” en førstehjælpstaske til klubture og interne løb
  • Bestyrelsen har godkendt tilskud til BGI Bike Camp for seks ryttere i U11/U13
  • Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 30. november 2016

Leave a Reply