DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Bestyrelsesreferat > ACR Bestyrelsesmøde 18. januar 2017

ACR Bestyrelsesmøde 18. januar 2017

 1. Deltagere
  Morten, Theis, Rikke, Charlotte, Jesper, Lone, Tim og Erling.
 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
  Referatet er godkendt.
 3. Godkendelse af dagsordenen
  Dagsordenen er godkendt.
 4. Kaptajn- og træneruddannelser
  Der kommer først nye datoer på uddannelser til efteråret, da de oprindelige kurser blev aflyst.
 5. Team ACR-FBL Elite
  Ansøgning er sendt til DCU og der er fundet sponsorater. Teamet består af 11 herreryttere fra ACR og FBL (6 x A-ryttere og 5 x B-ryttere) samt 3 Dame A-ryttere. Derudover to sportsdirektører og to managere. Der var teamsamling søndag d. 15. januar og der kommer en samling mere i marts.
 6. Power Perfection evaluering
  Evalueringen foreslås som en subjektiv vurdering ud fra følgende:

  • Input fra trænerne
  • Spørgeskema til licensryttere i ultimo september
  • Andel af ryttere som bruger Power Perfection til personlig træning
 7. Sponsorater
  Sponsoraktiviteterne i klubben skal fremadrettet koordineres, således at der undgås dobbeltarbejde i vores bestræbelser på at finde nye sponsorer. I forbindelse med oprettelse af et eliteteam, er der større behov for, at man ikke bearbejder de samme eventuelle sponsorer. Sponsoraktiviteterne i klubben, juniorteamet og eliteteamet skal udnytte den synergieffekt der opstår ved et større volumen f.eks. mulighed for en fælles tøjleverandør. Bestyrelsen har derfor iværksat et forløb, som skal munde ud i en koordineret indsats, til at finde sponsorer til næste periode, startende i foråret 2018. Første skridt er afholdelse af et møde, hvor repræsentanterne fra hvert team deltager. Formålet med mødet er, at skaffe overblik over, hvad vi får af sponsorerne, hvad de får af klubben, og hvad vi kan bruge hinanden til. Andet skridt er, at afholde en workshop med en sportskonsulent med speciale inden for sponsorater.
 8. GU Energi (Gaia)
  Sponsor af elite teamet med produkter. Produkterne skal også sælges i klubben.
 9. Málaga træningslejr
  46 ryttere (herunder licens, motion og andre) har tilmeldt sig turen. Vi tager afsted d. 24. februar og kommer hjem igen d. 4. marts. Vi skal bo i Nerja på et lejlighedshotel.
 10. Nyt medlemssystem
  Der bliver arbejdet videre på at finde et nyt medlemssystem.
  Kontingentforhøjelse for aktive medlemmer herunder indmeldelsesgebyr og tøj
  Bestyrelsens forslag til afstemning til generalforsamlingen:
  Indmeldelsesgebyr som tilsvarer en jersey
  1. Forhøjelse af kontingent på 200 kr.
  2. Forhøjelse af kontingent på 400 kr.
 11. Indkaldelse til generalforsamling (22/2-2017)
  Der laves en indkaldelse, som skal sendes ud senest 8. februar 2017.
 12. Årshjul
  Der bliver udarbejdet et årshjul indeholdende alle klubbens aktiviteter i løbet af året.
 13. Vedtægtsændringer
  Ingen vedtægtsændringer fra bestyrelsens side.
 14. Task Force 2017
  Erling overtager opgaven fra Tim.
  Taskforce er en enhed der nu har eksisteret igennem 2 sæsoner og tager hul på deres 3. sæson. De sørger for at opstille målområde, præmiepodie samt afmærkning af ruten til de løb som klubben arrangere. Taskforce består af 5-6 frivillige og som mere eller mindre er de samme medlemmer hele vejen gennem sæsonen.
 15. Frivillige i ACR
  Kun 10% af klubbens medlemmer står for 50% af opgaverne til klubbens arrangementer. Flere skal give en hånd med fremover.
 16. Mandskabsplanen
  Erling overtager opgaven fra Tim.
  Mandskabsplanen er et stykke værktøj der koordinere de opgaver der er forbundet med afholdelse af klubbens arrangementer. Ud fra de ønsker som løbsledelsen/arrangøren har og de ønsker som de frivillige medhjælper har, opstilles der en mandskabsplan for hvert løb/arrangement. Samtidig bliver det også registret hvem og hvor mange gange man har hjulpet til i den forgangen sæson. Hvis der ikke har meldt sig frivillige nok til at varetage de opgaver som løbsledelsen/arrangøren har udstukket vil den der bestyrer mandskabsplanen, og ud fra kriterierne om at man er forpligtiget til at hjælpe til med mindst ét af klubbens arrangementer i løbet af året, så udvælge det antal frivillige der mangler. Der kommer snart tilmeldingsinfo ud hvor man kan skrive tilmelde sin hjælp på vores interne løb og event.
 17. Motion afdelingens træning i 2017
  Der kommer til at være tre hovedtræninger med beskrivelse af, hvilke hold der er, så man nemt kan finde ud af, hvem man skal køre med. Der bliver både flere niveauer af herre- og damehold. Der bliver også løbsorienteret træninger. Ingen begynder- eller dametræning om mandagen, men afrulning for alle.
 18. Anhænger
  Klubben behøver ikke akut noget til at transportere cykler i, men har brug for noget, der kan transportere materialer til cykelløb. Der er forslag om indkøb af trailer.B&U har fået tilsagn fra Semler Retail Amager om mulighed for at låne en kassevogn til alle B&U-ture i 2017 mod at få fotos af ryttere og biler til brug på bl.a. Facebook. Det skal godkendes, at billeder af deres børneryttere bruges i denne sammenhæng. Lån af bilen er med en selvrisiko på 5.000 kr. pr. skade, og bilerne skal returneres med samme mængde brændstof og i samme stand, som de udleveres.
 19. Orientering fra sponsorudvalget
  Sponsorudvalget har afholdt møde i januar og er i gang med både at planlægge årets aktiviteter og fornyelse af aftalerne med vores sponsorer. Der vil blive afholdt tre sponsorarrangementer i 2017 (6-dagesløb, middag og DM-tur), ligesom den nye ”sponsor-service” vil sørge for invitationer og særskilt setup i forbindelse med de fire interne løb, hvor vi gerne ser langt flere sponsorer i felterne. Sponsorudvalget arbejder også på at give sponsorerne endnu flere tilbud og muligheder for at deltage aktivt i klublivet. I forhold til tøjaftalerne, der også skal fornyes fra og med 2018, vil Finn i sammen med sponsorudvalget og rytterrepræsentanter fra alle afdelinger evaluere både tøjet og samarbejdet med leverandøren og se på ændringer i den eksisterende aftale eller evt. alternativer til den nuværende leverandør.
 20. Økonomi
  Overskud på ca. 100.000 kr.
  Flere medlemmer, større tøjsalg.
  Der blev købt mindre alkohol til rytterfesten, så overvej at afholde festen i starten af en måned, så folk har penge til at købe.
 21. Andet
  MobilePay løsning til klubben skal undersøges.B&U har anmodet om penge til en tur/aktivitet i 2017, da der vil være en tur mindre i år, fordi B&U DM afholdes i Ringsted og ikke bliver en klubtur. Der var opbakning til forslaget og det konkrete beløb skal godkendes, når B&U er længere med planerne.

Leave a Reply