DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Bestyrelsesreferat > Referat af bestyrelsesmøde 13. marts 2019

Referat af bestyrelsesmøde 13. marts 2019

Mødedeltager: Erling, Niels, Charlotte, Jesper, Theis, Lone, Gitte og Anders

 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 22.1.19
 • Velkommen til nye i bestyrelse Anders og Gitte samt Absalon som suppleanter.
 • Formandspost- Lone gennemgår overordnet arbejdsopgaverne som formand, bla.er klubben ikke forpligt til at deltage i formandsmøde. Lone laver liste over arbejdsopgaver i forbindelse med formandsarbejdet.
 • Formandspost- Diskussion omkring ny formand, ingen potentielle formænd der ikke har været spurgt samt diskussion om muligt at dele formandsposten op på flere medlemmer, dette kræver vedtægtsændring. Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling onsdag den 24 april kl. 18.30.
 • ACR åbne løb 2019 – Torsten og Jesper laver tidsestimater og vi får skilteplans firma til at lave skilteplanen inden ansøgning og møder med Dragør og Tårnby kommune. Niels kan også hjælpe med skilteplanen.
 • Mandskabsplaner – Erling har lavet planer over de forskellige events ud fra det aftalte årshjul som han sender til Jesper Skovbølle til hjemmesiden.
 • Cross løbet 2019 – Niels evaluerer med Nørrebro cykelklub, ingen konklusion endnu.
 • Manglende hjælpere 2018 – Der er ca 30 på listen endnu, vi tjekker alle om der er nogle der har hjulpet som ikke er registreret.
 • Indledningsløb april – Carina søger politi tilladelse og motionafd i gang med det praktiske.
 1. Udvidet årshjul for bestyrelsen- Punkt på næste dagsorden hvor hver event har en ansvarlig med deadline for igangsættelse af de praktiske.
 1. DGI medlemskab- Vi melder Amager CR ind
 1. DGI løb- DGI forespørger om vi vil hjælpe med løb den 28 april til depot. Erling slår den op som event og hvis tilmeldte hjælper vi.
 1. Eventuel tøjlager – Gitte tager dialogen med Xtreme omkring udfordringer med manglende lager for basisenhederne da ikke automatisk notifikation fra Xtreme system.
 1. Eventuelt DGI tilskud – Niels og Katja ansøger om tilskud i DGI fond på vegne af klubben.
 1. Eventuelt ramme jersey – Vi får skaffet ramme til jersey der mangler på vægen i klubhuset
 1. Eventuelt pokaler- Indgravering af pokaler og diskussion omkring nye pokaler.  
 1.  Næste bestyrelsesmøder er mandag den 8 april kl. 17

Leave a Reply