DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Alle medlemmer > Godkendt – Referat fra Generalforsamling 2019

Godkendt – Referat fra Generalforsamling 2019

Afholdt onsdag d. 27. februar 2019 kl. 18:30 i klubhuset

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

Erling valgt med applaus som dirigent og Lone som referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formandinden til godkendelse

(se beretningen længere ned) Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse, se her: https://ny.amagercr.dk/wp-content/uploads/2019/02/Regnskab-2018-til-brug-for-GF-master-3.pdf

Det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt efter Charlotte gennemgik hovedpunkterne. Der er skabt et overskud på 92.000 kr., men der er en stor omsætning i løbet af året. I 2018 var der sammenlagt rytter-aktiviteter for knap 1.000.000 kr. – det største beløb nogensinde i fht. alle klasser og typer af ryttere og medlemmer i klubben.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, til godkendelse

Budgetforslaget blev gennemgået og derefter enstemmigt vedtaget. Der blev spurgt til hvorfor Kalundborg turen blev budgetteret med et underskud, hvortil kassereren svarede at der tit var en række uforudsete udgifter, hvorfor vi forsøger at dække os ind.

5. Fastlæggelse af kontingent

Kontingentet er uændret for 2019.

6. Behandling af indkomne forslag – ingen forslag indkommet, indenfor fristen.

Punktet blev derfor sprunget over.

7. Valg af formand: Lone Billehøj stiller ikke op til genvalg

Der var ikke nogen kandidater til formandsposten, hvorfor der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Formandinden forklarede at bestyrelsen er velfunderet og der er lavet beskrivelser for langt de fleste arbejdsopgaver, og årshjul er under udarbejdelse, så der i løbet af et kalenderår og sæsonerne er klare anvisninger og hjælp til bestyrelsen i form af struktur. Vi håber at alle vil overveje at tage opgaven på sig.

8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer: – På valg er: Katja, Theis som begge genopstiller. Rikke Bak udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen vil godt have flere suppleanter ind i bestyrelsen.

Valgt som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen blev Anders Høeg Laursen, og Gitte Palm, Søren Green og Absalon Billehøj blev indvalgt som suppleanter. Alle valgt enstemmigt. Katja og Theis blev genvalgt til bestyrelsen.

9. Valg af revisor. Per Almerström er villig til genvalg

Per Almerström blev genvalgt med applaus.

10. Eventuelt

Luffe: Problemer med nøglekort til klubhuset, kontakt gerne Luffe i fht. at komme ind. Der er løbende kontakt med Tårnby kommune omkring udfordringerne.

Amjid: Kan Amager Rundt genopstå igen? Nej, det er ikke rentabelt.

Tim: Takkede for Lones store indsats igennem de sidste 8 år, og håbede på at formandinden kunne overtales til at fortsætte.

Formandindens beretning februar 2019

SENIOR ELITE HOLD – Team Integra Advokater – GIANT

For senior eliteholdet har det været en god sæson sportsligt med flere sejre i A, og en klar målsætning om at være talentfabrik har i den grad båret frugt! To af vores dame A ryttere er kommet til henholdsvis Belgien og Holland, og en af vores herre A ryttere er kommet på kommercielt continental hold. Af første års seniorer nåede en enkelt rytter at køre sig i A, og dermed med på holdet.

Desværre har teamet været ramt af nogle grimme styrt, hvor hele tre ryttere var ude en stor del af sæsonen.

Sæsonen for 2019 har vi 10 Herre A ryttere og tre Dame A på teamet. Derudover er der tilknyttet tre ”boblere” som kommer fra juniorholdet. Planen er at de kommer på teamet, når de har kørt sig i A i løbet af sæsonen.

Generelt har det for Amager CR været en god sæson i licensrækkerne med rigtig mange B, C og D ryttere tilmeldt i 2018.

I år er der til træningslejren til Malaga i morgen tilmeldt knap 50 ryttere. Hvis der er nogen der specifikt har mulighed for at hjælpe teamet med praktik og logistik, må I meget gerne hjælpe klubben ved at melde jer under fanerne.

JUNIORTEAM – Team Audi Cycling Elite Copenhagen

Juniorteamet har eksisteret i forskellige konstellationer, siden det blev etableret i 2012, som et samarbejde mellem CK FIX og Amager CR. Siden forlod CK Fix samarbejdet og Lyngby CC trådte til. I 2018 lykkedes det at får alle tre klubber samlet om junior arbejdet, hvilket skaber et meget stærkere fundament.

Teamet har i 2018 bestået af ryttere fra alle tre klubber, suppleret med et par enkelt ryttere udefra. Teamet har opnået en del gode resultater og bl.a. vundet samlet i Øresundscuppen. På en store internationale scene, har teamet deltaget i 4 UCI løb og bl.a. opnået en 9 plads i GP Rüebliland, i hård konkurrence med landshold fra Tyskland, Holland, Sverige og Danmark.

Ud over de tre boblere til senior teamet, går det i det hele taget virkelig godt med de ryttere som har været på junior teamet, og som ønsker at forsætte cykelkarrieren på højeste plan. Således er det lykkedes at få tre af klubbens ryttere på en professionel kontrakt hos Pro Continentalteamet ”Riwal Readynez Cycling Team”. Herud over har vi to ryttere på semi-professionel kontrakt på Continentalteamet BHS Almeborg Bornholm, og endelig har vi allerede vores tre faste ryttere på team Team Integra Advokater-Giant.

I 2018 har teamet kørt under navnet Team Cycling Elite Copenhagen powered by B. Andersen & Lassen A/S – i 2019 kommer teamet til at køre under navnet Team Audi Cycling Elite Copenhagen

JUNIORTEAM – ACR Young Ladies Team

Oprettelse af et pigejunior team vil understøtte vores klubidentitet i ACR, hvor vi har en stærk profil både på pige- og damesiden. Det vil forhåbentlig tiltrække nye medlemmer og gøre ACR til det naturlige valg. Vi ønsker i særdeleshed at kunne fastholde pigerne i klubben og give et kvalificeret alternativ til at pigerne flytter ud på andre teams, derfor har vi startet dette initiativ.

Vi vil have fokus på fælles mål, fælles træning og at blive en stærk pigegruppe. Derfor har vi ønsket et samarbejde med en klub, der lægger tæt på os og som deler vores filosofi. ACR og Staffanstorp har tilsammen ”fødekæden” af piger i mange år frem i tiden. Der er under 1 times kørsel mellem klubberne. Blandt andet derfor synes vi, at et samarbejde med dem er spændende. Et Øresunds initiativ som dette kan måske kan noget positiv opmærksomhed, da det ikke er gjort før. 

Teamet starter formelt og teknisk sportsligt i 2020, men da det er nu pigerne får tilbud fra andre teams, så starter vi allerede op fra 2019 med at agere som et team. Her vil vi arbejde med fælles træningsplaner og flere træninger målrettet pigerne. Der skal lægges nogle grundsten for at pigerne lærer at køre som et team. De skal både bliver teknisk bedre og få fornemmelsen af, hvad en cykelkarriere vil sige.

Da der kun køres i store pigefelter i udlandet, så vil der være fokus på at deltage i et par udenlandske løb. Der er nedsat en styregruppe – og her kigger vi selvfølgelig allerede efter interesserede sponsorer. Alle må gerne give en hånd med, tag gerne fat i enten team eller Erling omkring hjælp.

Vi har allerede haft en introduktionsaften og planlægger en samling i marts, så pigerne for trænet sammen inden sæsonen går i gang. Så det hele er skudt i gang, og vi glæder os meget til at se mere til dette tiltag i 2019.

BØRN OG UNGE

Der er startet nye børn – og dermed også en række forældre, som er i gang med en stejl læringskurve både i fht. sporten og i fht. klubben. Det er dejligt at opleve den store opbakning til hele vores tilgang til træningskrav- og muligheder, børnenes integration på årgangene og i klubben, og det store sammenhold mellem alle alderstrin. Vigtigt her i begyndelsen af en udvikling indenfor en sportsgren er sammenholdet mellem alle udøverne – og deres voksne! – og de fælles oplevelser, som vi også vil forsøge at understøtte med fællesspisning og træningsture i 2019.

MOTION

Der har været ture til både Mallorca, Slette Strand og Rebild, med mange deltagere. Derudover arrangeres løbende mindre ture, hvor mange deltager indenfor forskellige grene af sporten. Sommercup var også i 2018 velbesøgt. Der er desuden kommet flere kvinder i motionsafdelingen igen i år, hvor Jens SP og Grethe er ansvarlige kaptajner.

Georg har fortsat med stor succes de fine introarrangementer til cykle- og klubliv for interesserede kvindelige ryttere, som på denne fabelagtige måde kommer i gang med sporten.

– Og så er der jo endelig ”Ældresagen”, som kan følges på Facebook med deres ugentlige tur sydpå. Fotosessions hos diverse bagere er efterhånden et ugentligt must – og en instagram profil med smukke kage og rytter billeder bør overvejes.

Sponsorer på plads i kæmpe puslespil

Vores nye hovedsponsor Mogens Lind VVS ved Thomas Lind, og vores mange øvrige trofaste sponsorer inklusive cykel- og tøjsponsorater, har givet os et godt og solidt fundament for de mange kommende års arbejde. Det er virkelig skønt at opleve, at det hårde og til tiden ganske møjsommelige arbejde på lykkelig vis pludselig falder på plads. Sponsoraterne er fordelt ud på teams og indsatser, så der er mange målrettede visioner og ønsker bundet til både sponsorater og teams. Der skal derfor også her lyde en kæmpe tak til alle klubbens sponsorer for deres store engagement, tålmodighed og måske i virkeligheden også modighed, for at ville arbejde på en ofte lidt anderledes måde med Amager Cykle Ring, som godt kan lide at gøre tingene på sin egen måde!

HVERDAGEN I KLUBBEN – MED PLADS TIL ALLE

Medlemssystem

Vores medlemssystem fungerer nu, og fungerer endnu bedre, hvis I alle løbende opdaterer data og oplysninger. Husk endelig også at tilmelde jer events og hjælper tjanser derinde!

Tøjbestilling

Al tøjbestilling skal ske igennem Extremes hjemmeside, hvor man som medlem/kunde bliver oprettet med kundenummer til sit helt eget indkøb. Tøjet sendes direkte hjem til dig fra dag til dag i hverdagene. Hvis der er nogen, der har problemer med at bestille, hjælper Gitte på 1. sal jer gerne med it-drillerier. Vi kan af bestillingerne se, at der er en masse der endnu ikke har fået investeret i den nye trikot – som er den du skal køre med til alle løb, og selvfølgelig også gerne til træning. Så hermed en opfordring til at gå ind for at bestille på hjemmesiden, så I er klar til den nye sæson.

Shout out – vi mangler desperat trafikofficials

Vi vil også i år opfordre til, at flere tager kurset, hvor man bliver trænet som trafikofficial. Et kursusforløb ”koster” tiden for jer kommende deltager, men alle udgifter afholdes af andre: Tårnby Kommune, DIF, DCU og klubben yder tilskud til resten. Hvis man efterfølgende gør brug af sine nye kompetencer, og stiller op som hjælper til andre klubbers løb eller arrangementer, får man typisk et honorar på ca. 600 kr. plus forplejning pr. gang.

Mandskabsplanen

Mandskabsplanen er et koordineringsarbejde, som består i at indsamle og tildele opgaver ved vores interne cykelløb og events, til klubbens medlemmer i henhold til klubbens vedtægter §3 stk.5 hvor alle aktive medlemmer forpligtiger sig til at deltage som hjælpere ved klubbens åbne løb, samt jf. §2 aktivt hjælpe til ved klubbens interne arrangementer og løb.

Sidste års indsats med at få alle til at give en hånd med har virkelig givet pote – det er dejligt at opleve, at I har taget opgaven på jer! Det har også samtidigt betydet, at vi har fået ryddet godt og grundigt ud i gamle og ikke aktive medlemmer, som pludselig godt kunne komme til tasterne, når det økonomisk begyndte at gøre ondt. Langt bedre med en udmelding af den ene eller anden slags, end at folk ikke møder op til deres tjans til et givent løb i løbet af sæsonen.

Denne sæsons store åbne løb er søndag den 15. september, hvor vi skal bruge de mindst de sædvanlige 125 hjælpere, så skriv jer allerede på i dag som hjælper hos Erling. I år har vi også fået æren af at afvikle DENIM cupfinalen i tæt samarbejde med DCU, Dragør og Tårnby Kommune. Det bliver en stor indsats og koordinering, som vi håber kan give både et fedt løb for alle klasser inklusive motion samt ekstra omtale og goodwill for klubben og sponsorer.

Klubhuset

Vi er mange der bruger klubhuset i løbet af ugen, og det kræver at vi alle sammen hjælper til så godt vi kan – især med at rydde op efter os selv, så der er klar til de næste der kommer. Spørg hellere en gang for meget, hvis I er tvivl om noget, end en gang for lidt! Der er flere, der har spurgt ind til, om det ville kunne være muligt at låne klubhuset til private arrangementer, men det er det ikke. Tårnby Kommune stiller lokalerne til rådighed til sport – ikke til festlokaler, så derfor er det ikke muligt. Men som altid er der plads til sportslige og klubrelaterede arrangementer efter aftale med nestor Luffe og bestyrelsen.

Rikke og Lone farvel

Rikke er draget af sted til Holland, så hun kan desværre ikke være her i aften, men vi siger mange gange tak for den store indsats og håber på alt det bedste i den fremtidige karriere i Holland.

Jeg stopper også efter 8 spændende år på posten – for det meste har det være en stor fornøjelse 😊 Jeg står selvfølgelig til rådighed for den nye formand og klubben i en overgangsperiode, så vi får en fin overdragelse på plads.

Særlig tak skal der i år lyde til

  • Myrna og Luffe for deres fortsatte store indsats i klubhuset – for Luffes skyld skal jeg også minde om, at alle skal huske at slukke lyset når klubhuset låses af!
  • De mange børneforældre for deres børnemadordning, som giver et helt unikt sammenhold.
  • Vores utrættelige task force – som i al slags vejr og vind klarer skærene med opsætning og nedtagning af løbsmateriel med Erling som styrmand.
  • Tina for indsatsen og hjælp med damesatsningen på teams
  • Fru løbsdirektør Karina som endnu en gang leverede et af DCU-kommissærerne godkendt løb, og som tager Kalundborg logistiktjansen i år
  • Skovbølle kommunikations- og fotobureau med fantastiske fotos og styr på slagenes gang
  • Gitte som ansvarlig for ”biker fitting” på 1. salen, og som kan hjælpe med tøjprøvning og guidning igennem Extremes hjemmeside.
  • Finn som bag kulisserne både hjælper og sparrer med Charlotte.
  • Dem jeg har glemt – men som hjælper 😊 You know, who you are!

Tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, det har været en stor og udelt fornøjelse at arbejde sammen med jer igennem de sidste mange år.

1000 tak for at I hjælper alle sammen – det er fantastisk at få lov til at overdrage roret på disse vilkår.

Tak for i år! 

Leave a Reply