DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Alle medlemmer > Om klubtøj og personlige sponsorater

Om klubtøj og personlige sponsorater

Om klubtøj og personlige sponsorater

Bestyrelsen ønsker at gøre opmærksom på Amager Cykle Rings regler for tøj og personlige sponsorater. Denne orientering sker, fordi der har været usikkerhed om reglerne, og fordi en del medlemmer ikke er bekendt med reglerne. Orienteringen er altså rettet mod samtlige medlemmer og er ikke møntet på enkelte ryttere.

De omfattende aktiviteter for alle medlemmer i Amager Cykle Ring er afhængige af sponsoraftaler, og derfor er vi som klub nødt til at varetage den brede interesse. Hvis personlige sponsorater er i konflikt med klubbens øvrige sponsoraftaler, forbeholder bestyrelsen sig ret til ikke at godkende det personlige sponsorat.

Det er tilladt at træne i andet end klubtøj – selvom vi selvfølgelig opfordrer til og gerne ser, at man kører i klubtøjet så ofte som overhovedet muligt! Nogle ryttere træner dog så hyppigt, at det i praksis er umuligt at vaske og klargøre tøjet til de ugentlige træninger. Dette gælder også for de licensryttere, som får tøj stillet til rådighed af klubben. Det er dog ikke tilladt at træne i tøj, der har relation til et personligt sponsorat, uden bestyrelsens godkendelse.

I tråd med DCU’s anbefalinger og for at beskytte børne- og ungdomsryttere godkender Amager Cykle Ring ikke personlige sponsorater af økonomisk karakter af ryttere i U11/U11P, U13/U13P og U15/U16P.

Udstyrssponsorater skal godkendes af bestyrelsen på lige fod med økonomiske sponsorater.

 

logo_acr

Reglerne er en del af klubbens vedtægter:

Ӥ3 Medlemskab

”Stk. 6 Aktive medlemmer må kun indgå individuelle sponsorkontrakter med bestyrelsens samtykke”

Denne regel kan ikke fraviges. I tvivlsspørgsmål bør man derfor altid informere bestyrelsen.

 

dcu_logo

Reglerne for sponsoraftaler følger DCU’s sportslige regler:

”5. Kapitel Reklameregler

  • 1 Regler for reklame

1.22 Den enkelte rytter må ikke have givet tilladelse til, at hans person, navn, portræt eller sportslige præstationer udnyttes i reklameøjemed, med mindre hans forbund (union, distrikt eller klub), lokale olympiske komité (DOK) eller nationale idrætsforbund (Team Danmark) har indgået en reklameaftale herom. En sådan aftale skal under alle omstændigheder være godkendt af DCU. Alle kontante udbetalinger i forbindelse med sådanne aftaler sker alene gennem DCU og aldrig til rytteren direkte, og i øvrigt i henhold til gældende bestemmelser. Såfremt misbrug finder sted uden rytterens vidende og vilje, er han pligtig til straks at træffe foranstaltninger herimod i det omfang, det måtte forlanges.”

Og

”§2 DCU’s sanktioner ved overtrædelse af reklame-regler m.m.

2.5 Hvis en rytter med eller uden sin klubs eller DCU’s samtykke optræder med ulovlig reklame til egen vinding.

2.5-1 Bod: 600 kr. til DCU + det beløb rytteren har fået”

Damefeltet ved årets klubmesterskab, forrest Rikke, Josephine og Sarah - foto: Jesper Skovbølle

Damefeltet ved klubmesterskabet 2015, forrest Rikke, Josephine og Sarah – foto: Jesper Skovbølle

I praksis betyder reglerne for ryttere i Amager Cykle Ring:

  • Aktive medlemmer skal altid være iført klubbens trikot og bukser til cykelløb under DCU/UCI, diverse cup-løb og ved klubbens egne løb.
  • Klubtøjet skal bæres ved præmieoverrækkelser.
  • Det er ikke tilladt at bære tøj eller andre genstande, der har relation til et personligt sponsorat, i forbindelse med cykelløb (indskrivning, opvarmning, præmieoverrækkelse etc.) uden bestyrelsens skriftlige godkendelse.
  • Det er ikke tilladt at bære tøj eller andre genstande, der har relation til et personligt sponsorat, i klubbens træningssammenhæng uden bestyrelsens skriftlige godkendelse.
  • Ved etape- eller cupløb, hvor rytteren indgår på hold med ryttere fra andre klubber, gives der tilladelse til at køre i neutralt holdtøj. Tøj med reklamer/sponsorater skal godkendes af bestyrelsen.
  • Det følger af DCU’s sportslige regler, at det ikke er tilladt at optræde i personlige reklame- eller sponsorsammenhænge, der har relation til cykelsportslige præstationer e.lign., både i traditionelle og på sociale medier uden ACR-bestyrelsens godkendelse.

 

Reglerne omfatter ikke private arrangementer (private motionsløb, velgørenhedsløb etc.), men medlemmerne opfordres til at informere klubben ved deltagelse i denne type løb. Medlemmerne opfordres også til at spørge, hvis de er i tvivl om, hvorvidt arrangementet kan forveksles med klubrepræsentation. Klubben sætter samtidig pris på, at medlemmerne er opmærksomme på, hvorvidt evt. omtale og billeder af arrangementet i både traditionelle medier og på sociale medier kan påvirke klubben eller klubbens sponsoraftaler.

 

Med et personligt sponsorat menes bl.a. tøj, udstyr, energiprodukter m.m., der stilles (gratis) til rådighed for rytteren mod eksponering. Er man i tvivl om, hvorvidt man har et personligt sponsorat, anbefales det at kontakte disciplinærudvalget. Bestyrelsen afgør til hver en tid, om der er tale om et personligt sponsorat eller ej, og dette kan ikke diskuteres.

 

Henvendelser vedr. ovenstående rettes til klubbens nedsatte disciplinærudvalg, der også behandler sager, hvor reglerne kan være overtrådt:

Lone Billehøj: billehoj@hotmail.com
Morten Anderson: mortenandersons@gmail.com

 

 

Leave a Reply