DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Alle medlemmer > Referat fra generalforsamlingen

Formandinden flankeret af de to nye æresmedlemmer, Jesper Skovbølle og Finn Christensen – fotograf: Dan Reinhardt

Afholdt torsdag d. 22. februar 2018 kl. 18:30 i klubhuset

Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.

Erling valgt som dirigent. Lone referent.

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formandinden til godkendelse

Godkendt enstemmigt

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

Gokendt enstemmigt

 1. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, til godkendelse

Godkendt enstemmigt

 1. Fastlæggelse af kontingent – ændres ikke
 2. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen indstiller Jesper Skovbølle og Finn Christensen som æresmedlemmer. Godkendt. En undlod at stemme.

Leif Ottosen indstiller Jesper Skovbølle til æresmedlem. Forslag blev ikke behandlet, da Jesper ved tidligere punkt allerede var blevet æresmedlem.

 1. Valg af kasserer: Charlotte Ingeman stiller op til genvalg

Genvalgt enstemmigt

 1. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer: – På valg er: Niels Grove, Jesper Thiesen, Rikke Bak og Morten Andersson (som suppleant). Alle er villige til genvalg.

Genvalgt enstemmigt

 1. Valg af revisor. Per Almerström er villig til genvalg

Genvalgt enstemmigt

 1. Eventuelt

Luffe: Opfordring til at slukke lyset, når man har tændt det, og brugt klubhuset.

Brian Kornval: Opdatering af hjemmesiden for Børn og Unge som halter. Indledningsløb er den 5. april 2018.

Majken Mordhorst: Kan man ved opslag i klubben få flere til at deltage i klublivet?

Theis Passer: Man kan online tilmelde sig mandskabsplanen, hvor man allerede nu kan melde sig under fanerne.

Ejvind Madsen: Jo mindre man taler rigtigt sammen, jo dårligere kommunikation, desværre.

Jesper Skovbølle: Alle ting kommer på hjemmesiden, så kom gerne med alle jeres info.

Dan Reinhardt: Kan man gøre noget mere i fht. kommunikation fysisk i klubben?

Luffe: Der er rod på værkstedet, det skal ryddes op. Alle bedes hente deres ting inden den 1.4. Efter denne dato smides ting ud.

 

 

Formandinden under sin beretning – foto: Jesper Skovbølle

Formandindens beretning

Børn og unge

Pigecampen var igen i år en stor succes med tæt på 50 børn, hvoraf de 14 er fra ACR! Campen bliver finansielt støttet af DCU, og damelandsholdstræner Catharine Marsal deltog også. Der er ingen tvivl om, at campen er med til at signalere, at vi er en af de største og bedste klubber for børn og unge. Ikke mindst for pigerne er klubben og sammenholdet noget helt unikt, fordi de er så mange.

Der er så mange unge voksne (de ældste børn), der gerne vil cykle, at der både er piger og drenge der træner til licensløb, men også unge der træner for motionens skyld og som sådan ikke til løb. Det er vigtigt for os. At der også er plads til disse i klubben, og at man på tværs af årgangene kan være fælles om en række træningsture, selvom man har forskellige mål for træningen. Det sociale skal fortsat være i højsædet i klubben, også selvom børnene er på forskellige niveauer.

Det har i denne sæson været forældrene der på skift har lavet mad om tirsdagen til børnene, hvilket er med til at understøtte det sociale, også nu hvor så mange af børnene kører licensløb om søndagene, så mandagstræningerne ser lidt anderledes ud end tidligere. Der har også været et ”generationsskifte” blandt trænerne, som bla. betyder at vi har sagt farvel til vores 10-års træner jubilar Lars Bidstrup.

Vigtigt er sammenholdet mellem alle, og de fælles oplevelser, som vi også vil forsøge at understøtte med fællesspisning og træningsture i 2018.

Juniorteam – Team Cycling Elite Copenhagen powered by B. Andersen & Lassen A/S

I 2018 er det både CK Fix samt Lyngby der sammen med ACR er fødekæde til juniorteamet. Ambitionen er at være i top 3 blandt juniorteams i Danmark.

Team Integra Advokater – GIANT

Teamet går efter at være Danmarks stærkeste DCU hold, med 11 stærke herre a-ryttere og 4 stærke dameryttere. Der er 5 dedikerede sportsdirektører bla. Marc Sehested, og Tina Dideriksen er manager for kvinderne. Økonomien er omkring 300.000 kr. plus de øvrige sponsorprodukter som bla. GIANT og LIV har leveret. Vores ambition for teamet er at stille med Danmarks stærkeste DCU-team som et rent københavnerhold med ryttere fra vores to store klubber, hvor vi har en fuld cyklus fra børn over unge til eliteryttere. Det er også en fin overgang for vores juniorer i Team Cycling Elite Copenhagen, hvorfra vi I den kommende sæson har 3 førsteårs U23-ryttere tilknyttet teamet som talenter.

I år er der også rekordtilmelding til træningslejren til Malaga den 2. til 10. marts med 65 licens ryttere.

Motion

Motionstræningen er igennem 2017 blevet koordineret og struktureret mere, så træningspas er blevet beskrevet på hjemmesiden, og der er blevet uddannet flere kaptajner. Der er også blevet fokuseret på MTB blandt motionisterne, hvor der nu er faste træninger og stor tilslutning. Der har været ture til både Slette Strand og Rebild, hvor der har været 20 deltagere på begge ture. Der er desuden kommet flere kvinder i motionsafdelingen igen i år, hvor Jens SP kører på Amager med det meget succesfulde kvindehold, og Grethe tager også en kaptajnstjans fremadrettet! Der er hver måned intromøder udelukkende for kvinder, som er meget rost. Og så er der jo endelig ”Ældresagen”, som kan følges på Facebook med deres ugentlige tur sydpå.

Nye trikoter og sponsorer og samarbejde med Extreme

Det har været et kæmpe arbejde, som desværre ikke har båret så megen frugt, som vi kunne have ønsket os. Morten, Jesper, Katja, Kenneth og Flemming m.fl. har lavet et kæmpe stykke arbejde igennem de sidste 1,5 års tid, og heldigvis kan på baggrund af vores nye tøjleverandøraftale og de sponsorer der trods alt er kommet ind, holde skindet på næsen. Vi er meget taknemmelige for de trofaste sponsorer, der holder fast og fortsat bidrager væsentlig til klubbens muligheder for at skabe gode rammer for alle ryttere. Vi prøver fremadrettet at sælge vores løb, som separate sponsormuligheder, så vi kan få lidt ekstra midler af den vej. Tim har indvilget i fremadrettet at være hovedkraften i sponsorudvalget.

 

Hverdagen i klubben i øvrigt

Medlemssystem

Efter ca. 2 måneders opsætningsarbejde, blev systemet sat i drift omkring årsskiftet. Systemet er en stor administrativ lettelse ved at man samtidig betaler med at man tilmelder sig en aktivitet. Nye medlemmer bliver automatisk opkrævet kontingent via dankort, og en PBS tilmelding. Systemet er også en stor hjælp til lederne, som kan få et hurtigt overblik. Vi arbejder på at kalenderen i medlemssystemet og kalenderen på hjemmesiden på sigt kommer til at samkøres. Vi har brug for jeres input for at der kommer et ordentligt output i systemet. Det er derfor vigtigt at alle opdaterer stamdata løbende. Alle medlemmer har fået en mail med invitation. Der er 420 medlemmer i Amager CR fordelt på 135 i motion, 36 i børne og unge og 29 i licens. Omkring halvdelen af jer har opdateret jeres data. Vi kan også se, at der nu er 95 tilmeldte til Kalundborg-turen – som jo så også alle har betalt 🙂

Theis har ydet en kæmpeindsats med vores nye medlemssystem, som er ved at være helt ”up and running”. Det er super enkelt og overskueligt, og vi er allerede meget glade for det! Det håber vi bestyrelsen også, at I andre er! Vi udlodder et gavekort blandt de medlemmer som har aktiveret sig i systemet på 300 kr. Vi trækker lod den 1. april blandt jer alle J

Frivillige hjælpere og trafikofficials

Vi vil også i år opfordre til, at flere tager kurset, hvor man bliver trænet som trafikofficial. Et kursusforløb ”koster” tiden for jer kommende deltager, men alle udgifter afholdes af andre: Tårnby Kommune, DIF, DCU og klubben yder tilskud til resten. Hvis man efterfølgende gør brug af sine nye kompetencer, og stiller op som hjælper til andre klubbers løb eller arrangementer, får man typisk et skattefrit honorar på ca. 600 kr. plus forplejning pr. gang.

Taskforce

Gruppen består af et par håndfulde gæve mænd, som håndterer infrastrukturen ved vores interne cykelløb inkl. ACR Open i regn, slud og højt solskin. Erling Jung har haft styr på tropperne i denne sæson, og holder fortsat fanen højt.

Mandskabsplanen

Mandskabsplanen er et koordineringsarbejde, som består i at indsamle og tildele opgaver ved vores interne cykelløb og events, til klubbens medlemmer i henhold til klubbens vedtægter §3 stk.5 hvor alle aktive medlemmer forpligtiger sig til at deltage som hjælpere ved klubbens åbne løb, samt jf. §2 aktivt hjælpe til ved klubbens interne arrangementer og løb.

Her går det desværre så sløjt, at vi i bestyresen har set os nødsaget til at indføre et administrationsgebyr på 1000 kr. per medlem for de medlemmer, som ikke opfylder deres forpligtelser i løbet af året. Beløbet vil fremover blive opkrævet i midten af december, med start fra december 2018.

Det er mildest talt ikke med vores gode vilje, at vi er nået til denne beslutning, men vi ser ingen anden mulighed, da vi de sidste mange år har måttet betale os til ekstra hænder, især til det åbne løb i sensommeren. 2017 var ingen undtagelse hvor knap 25 mand/kvinder/medlemmer ikke stillede op som aftalt. Det skaber en fuldstændig urimelig situation for løbsledelsen og dermed klubben, som også kommer ud med et stort underskud på den samlede økonomi for løbet.

Denne sæsons store åbne løb er søndag den 16. september, hvor vi skal bruge de sædvanlige 125 hjælpere, så skriv jer allerede på i dag som hjælper hos Erling. I år har vi også fået en cup finale, som vi håber kan give lidt ekstra ryttere.

Særlig tak skal der i år lyde til

 • Myrna og Luffe for deres store indsats i klubhuset
 • Helene og Johnny og mange børneforældre for deres børnemadordning
 • Tina for indsatsen på Kalundborgtur og hjælp med damesatsningen på teamet
 • Fru løbsdirektør Karina som endnu en gang leverede et af DCU kommissærerne godkendt løb
 • Lars Bidstrup for de 10 års trofaste år
 • Kenneth og Flemmings for deres indsats med sponsorer, en stafet de nu har overladt til Tim
 • Webmaster og kommunikations orakel Jesper for nonstop billeddokumentation og reportager
 • Finn som til og med nu har holdt et vågnet øje med vores tøjbestillinger og korrekte indberetninger til diverse statistikker og folkeoplysnings sammentællinger

Derudover skal der takkes alle jer der faktisk kommer og hjælper med stort og småt og mange gange i løbet af vores løb og arrangementer! Der er jo nogen af jer, som er helt fantastiske og gang på gang smider hvad i har i hænderne for at hjælpe! Tak med tak på! Tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer.

Det er jo som alle ved, kun ved at vi alle sammen giver en hånd, at vi kan nå målet om sikre løb og sjov og fælleskab både på cyklen og bagefter. Tak for i år!

Leave a Reply