DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Alle medlemmer > Referat fra Bestyrelsesmøde den 22. januar 2019

Referat fra Bestyrelsesmøde den 22. januar 2019

Referat af ACR’s bestyrelsesmøde den 22. januar 2019

Mødedeltager: Erling, Niels, Charlotte, Jesper Th., Theis og Katja.

 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 11.12

Vedr. generalforsamling onsdag den 27. februar kl. 18.30

 1. På valg er Theis, Katja og Lone. Rikke udtræder af bestyrelsen.
 2. Budget, Charlotte gennemgår dette for 2019
 3. Theis undersøger og bestiller Internet til klubhuset
 4. Task force har oprydning den 23. februar, tjekker med Luffe om der er noget der ikke må smides ud.
 5. Tilskud i form af tøj eller andet til frivillige, drøftes til næste møde
 6. Årsregnskab gennemgang. Katja opdaterer varelageret op tøj inden generalforsamlingen.
 7. 55 medlemmer har ikke hjulpet i 2018 inkl. mails der ikke er modtaget på grund af inaktive mails. Som aftalt ved sidste bestyrelsesmøde får hver afdeling listen over folk der ikke har hjulpet i 2018 og kontakter dem individuelt. Erling skal opdatere listen manuelt som gennemgås inden generalforsamlingen. Forslag om hjælpefrikort på 500 kr. fra Katja, vi kigger på listen og tager vurdering ud fra skyldnerlisten ved næste møde.  
 8. Årshjulet for 2019 opdateres af Erling inden generalforsamlingen
 9. Thies inviterer til Generalforsamling

Løb

 1. CX-løb på Amager mellem Amager CR og Nørrebro Cykel Klub

Løbet været en succes med ca. 80 deltagere, men stort arbejde for ACR for arrangement i form af de praktiske ting som især Niels og Erling stod for sammen med Jens fra Nørrebro Cykel Klub. Hvis det skal arrangeres igen i 2020 skal der flere hjælpere på banen. Der er afholdt 4-5 møder. En del hjælpere mødte ikke op.  

Andet

 1. Licens tager 30 samt 14 team ryttere på træningslejr til Mallorca den 28. februar- 10 marts.
 2. Åbne løb. Thies har snakket med Dragør omkring møde.
 1.  Næste bestyrelsesmøder er onsdag d. 13/3 kl. 17

Leave a Reply