DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Bestyrelsesreferat > Referat bestyrelsesmøde den 15. juni 2016

Referat bestyrelsesmøde den 15. juni 2016

Referat Amager CR bestyrelsesmøde onsdag d. 15. juni 2016

 1. Deltagere:

Morten, Theis, Rikke, Charlotte, Jesper T. og Tim.

 1. Godkendelse:

Af referatet fra sidste møde og af dette mødes dagsorden.

 1. Ny fordeling af licenstilskud fra licensudvalget

Der er lavet forslag til en ny måde at fordele licenstilskud på. Idéen er, at arket skal ligge frit tilgængeligt på hjemmesiden, så alle har mulighed for at søge om tilskud og kan se, hvad de kan søge. De nye regler er gældende fra 2017 og udlevering sker i det omfang lager haves.

Der blev stillet spørgsmål til, hvor mange ryttere ville køre 10+ løb?

Hvad ville udgifterne til én rytter blive ved 10 kørte løb?

A + B + Junior ryttere: 10 x 100 + 1 x 800 = 1.800 kr.

C + D + H + U17 + U16P ryttere: 10 x 100 + 1 x 400 = 1.300 kr.

Hvor mange licensryttere er der i Amager CR?

I følge DCU er der 67 licensryttere i Amager CR (landevej) fordel i følgende klasser:

 • A = 1
 • B = 4
 • C = 2
 • D = 9
 • DA = 3
 • DB = 2
 • H40 = 4
 • H50 = 4
 • H60 = 1
 • U11 = 5
 • U11P = 2
 • U13 = 9
 • U13P = 4
 • U15 = 5
 • U16P = 4
 • U17 = 3
 • U19 = 2
 • U19P = 2

 

 1. Fremlæggelse af forskellige løsninger til erstatning for den nuværende klubbil.

Den nuværende klubbil er for dyr at reparere og vedligeholde.

Klubbilen kører ca. 7.000 km. om året.

Forskellige alternativer til ny bil blev fremlagt: køb, lease, leje og trailer. Se ark fra Tim Stokholm.

Hvis en sponsor køber en bil koster denne 3.400 kr./md. plus forsikring. Kenneth kan måske spørge rundt i netværket. Evt. spørge tøjsponsoren, der har en god kontakt hos Sixt.

Bestyrelsen forslår: Lukket trailer og cykelstativ i klubregi.

Alle er enige om ikke at købe en ny bil. Ved køb af trailer kommer der også plads til sponsorer.

Kan Kenneth sælge den plads?

 1. Motionsløbsdelen ved ACR Open 20/8.

Der kan ikke tjenes penge på dette løb, så Tim Stokholm foreslår at lave et andet løb, der kan give penge i kassen. Lidt a la FBL og deres kriterium. Der oprettes en tænketank, hvor der sigtes mod at lave et løb i 2018 og fremover. Tim, Morten og Jesper kigger på sagen.

Morten: Wonderful Copenhagen kunne godt være interesseret. Til mødet ang. TV 2 cykelløb var TV 2 uforberedte og det var DGI også. Der var ikke søgt tilladelser til noget. Ruten var Rolfs fra 2003. Københavns Kommune syntes det var godt så længe det ikke var på kommunale veje.

Kun Wonderful Copenhagen har meldt tilbage og vil gerne holde møde i efteråret omkring et nyt cykelløb.

 1. Medlemsregistrering: Oprettelse at flere felter i økonomisystemet. I dag har vi opdelt medlemmer i: aktiv, passiv, støtte- og æresmedlem.

Nye kategorier:

Gruppe (felt 1): Børn, ungdom, elite, elite-team, motion etc.

Funktion (felt 2): Træner, kaptajn, motionsformand, motionsudvalg etc.

Forslaget har til formål at kunne målrette en kommunikation (mail) til en bestemt gruppe medlemmer og opnå generel overblik over medlemsfordelingen (styringsværktøj).

Finn skal ændre det i økonomisystemet.

Medlemslisten skal opdateres med mail osv.

Der findes et modul til WordPress, der kan håndtere medlemsstyring. Kunne være fedt at få på hjemmesiden, så meddelelser osv. kan køres over hjemmesiden. Tim undersøger WordPress modulet.

Theis påpeger, at der kun skal være én database, så økonomisystemet skal kobles sammen med hjemmesiden. Theis kontakter Jesper og Finn ang. måden at gøre det på.

 1. Forslag om at klubben køber et cykelstativ til en jydekrog.

Klubben køber et cykelstativ som kan lånes. Tim Stokholm købet et stativ til 4 cykler i topkvalitet. Ekstra nummerplade er folks eget ansvar. En ekstra nummerplade koster 110 kr.

 1. Andet

De nye bestyrelsesmedlemmer skal have nøgler/kort til klubhuset. Det får de hos Luffe.

Status fra B&U:

Der er stadig en støt tilgang af nye børn. Børnegruppen er harmonisk og fungerer godt socialt. Det har desværre været nødvendigt at bede en enkelt børnerytter holde en pause, da hun rent udviklingsmæssigt ikke var alderssvarende. Hun var til fare for sig selv og de andre i gruppen under træning.

Der ses en fremgang i børn, der ønsker at afprøve licensløb og flere har tegnet licens eller fået klippekort.

Det blev en stor succes at invitere alle licensryttere til fællestræning i holdløb i Franks sommerhus, hvor der blev grillet, hygget samt kørt DM-ruten. Arrangementet blev holdt og betalt af trænerne. Alle blev opfordret til at stille op til DM i hold og alle, der deltog (samt en rytter, som ikke kunne deltage), har tilmeldt sig DM i hold. Derfor vil Amager CR på lørdag stille op med et mix-hold i U11, et pigehold i U13P og et drengehold U13.

Trænerteamet fungerer rigtigt godt, men da Johnny desværre efter styrt har brækket hånden, er de lige nu en mand i underskud. Heldigvis er Klaus Falk Paarup trådt til og har hjulpet i træningen op til DM i hold.

Onsdag den 22/6 afholdes der sommerfest efter træning, hvor der er planlagt at grille og hygge. Der er forhåbning om økonomisk støtte til dette på ca. 1.500 kr.

I det omfang det trænermæssigt er muligt, forsøges det at holde nogle træningsdage i sommerferien.

Da der er stor interesse for licensløb, og de fleste af vores ryttere deltager i mange løb i weekenderne, er der et ønske om at rykke træningsdagene, så de ikke får for mange cykeldage i træk. Derfor ønsker B&U fra næste års udesæson at flytte træningsdage til tirsdage og torsdage. En sidegevinst til dette er, at det vil bygge bro for de ryttere, der skal rykke op i U15 og dermed styrke sammenholdet. Vintertræning vil fortsat foregå mandag og onsdag af hensyn til, hvornår spinning-lokalet er ledigt.

Ovenstående status gav anledning til følgende spørgsmål i bestyrelsen:

 • ”Hvad sker der med klubaften om mandagen?”
 • ”Hvem kører mandag udover motion?”
 • ”Kan klubaften flyttes til tirsdag?” Men der har licens og motion træning nordpå.
 • ”Kan vi opfordre til at de unge kører rul selv om mandagen og bagefter mødes i klubben til spisning?”

Bestyrelsen er opsat på at finde en løsning. Det kommer på som punkt til næste møde hvor Myrna og Luffe også bør deltage. Vi skal re-tænke klubaften konceptet. Lørdag kunne også være en mulighed.

Status fra motion:

Vi fører to af grupperne i Sommercuppen. Der er mange nye ryttere, der kører stærkt.

Der har været en lille episode, hvor nogle ryttere mundhuggedes på en træning. Det er klaret internt.

Der blev afholdt en god sommerfest med vinsmagning. Der var jukeboks og dans efter maden, som efter sigende var rigtig god.

Motion har for få kaptajner, så de vil gerne have 1-2 mere. Der uddannes kaptajner 2 gange årligt, næste gang til foråret.

Motionsudvalget fungerer ikke optimalt. Det virker som om, at Erling, Georg og Helsgaun ikke snakker sammen og der bliver ikke afholdt tilstrækkeligt med møder. Det tyder på, at de har for travlt med andre gode gøremål såsom at stå for diverse træninger. Motionsformanden bør indkalde til trænermøder oftere.

Introduktionsmøde Motion bliver afholdt i juni. Det var et populært og givtigt møde sidst og succesen forventes gentaget.

Mallorca var igen i år en stor succes. Der var 60 ryttere afsted. Efterfølgende blev der afholdt møde ang. muligheden for en ny destination i 2017. Ruby Rejser var forbi og fortælle om Calpe. Motion har besluttet at få et tilbud på Calpe til uge 18. Grunden til tidspunktet er bl.a. nyt ferieår. Planer om at rykke tidspunktet frem i 2018. Der er taget hensyn til Sommercuppen 2017.

Status fra licens:

Licensrytterne kører mange løb og klarer sig godt. Kahsay leverer top10 placeringer i D-klassen. Troels er rykket op i H40. Maria kørte sit første licensløb og blev nr. 3. Rikke er rykket op i Dame A.

Til træning bliver vi delt i grupper efter niveau. Der er som regel to trænere, men ved mangel overtager/hjælper en af rytterne med kaptajntjansen. Vi kører samme program med opvarmning, individuelle intervaller og mødes som regel til sidst til en omgang cykelløb, hvorefter vi følges hjem.

Der er planer om at afholde et sommermøde med retningslinjer for hvad der skal gøres ved punkteringer, mødesteder osv., så der ikke står 30 mand og bliver kolde og så man undgår at folk ”bliver væk”. Licens skal også blive bedre til at give tegn og råbe op ved farer, selvom der bliver kørt stærkt og pulsen er høj.

Økonomi:

Vi har lige betalt 100.000 kr. i tøjregning.

Status fra sponsorudvalget:

Der blev afholdt Klubmesterskab i enkeltstart d. 30. august 2016.

Der har også været afholdt sponsormiddag på Ingolfs Kaffebar, hvor sponsorudvalget, bestyrelsesmedlemmer samt trænere deltog.

Næste sponsorarrangement er til DM 2016.

 1. Punkter til næste bestyrelsesmøde onsdag d. 10. august 2016
 • Valg af næstformand
 • Amager CR’s åbne løb 20. august 2016 (inviter Karina)
 • Ændre træningsdage for B&U til tirsdag/torsdag
 • Ny klubaften (inviter Myrna og Luffe)

Leave a Reply