DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Alle medlemmer > Referat bestyrelsesmøde 20. april 2016

Referat bestyrelsesmøde 20. april 2016

Bestyrelsesmøde onsdag den 20. april 2016 i klubhuset

 1. Deltagere:

Erling, Morten, Theis, Rikke, Charlotte, Jesper T., Tim og Lone.
Desuden deltog Karina Wilhelm og Torsten Bak i den første del af mødet.

 1. Godkendelse:

Af referatet fra sidste møde og af dette mødes dagsorden.

 1. Konstituering af bestyrelsen:

Rikke blev valgt som sekretær.
Næstformand afventer lidt, så de nye medlemmer i bestyrelsen, kan komme lidt mere ind i opgaverne.

 1. Det åbne løb til august:

Løbsdirektør Karina Wilhelm orienterede om fremdriften på planlæggelsen af løbet til august. Der mangler stadigvæk en tilladelse fra de to kommuner, da det karambolerer med Cirkus Arenas turnéplan. Det er dog mellem Amager CR og Cirkus Arena aftalt, hvordan det kan planlægges, og de to parter er enige. Mandskabsplanen og task force er klar (Tim står for den del). Midt i juni mødes Tim og Karina for at finpudse detaljer.

 1. Lånecykler til de voksne:

Motion har tre damecykler og der er en herrecykel, som har været udlånt til licensryttere, som skal kunne udlånes på lignende vilkår som børnelånecyklerne.  Det foreslås, at de skal lånes ud for et gebyr på 300 kr./måned. Erling får tilsendt en skabelon for låneaftalen, som der kan bygges videre på.  Bestyrelsen tager det op igen, når der er et mere konkret forslag at tage stilling til.

 1. Lånecykler til børnene:

Der er igennem en årrække sparet op gennem udlån af børnecyklerne, så man i løbet af sæsonen i år kan indkøbe nye cykler. Det koster 125 kr./måned at leje en cykel, og man kan kun leje den i sæsonen, dvs. at der ikke er lejeindtægter på cyklerne i vinterhalvåret.

 1. Invitation til interne løb:

Hvem skal inviteres til interne løb og på hvilke vilkår modtager de invitationen?

Vi skal blive bedre til tidligt at informere alle sponsorer – store som små – inklusive juniorteamets sponsorer, så alle har en reel mulighed for at planlægge deltagelse i de interne Amager CR løb.

 1. Indkøb af ny bil:

Eller skal den gamle bil repareres? Johnny, Theis og Tim ser på en business case eftersom Transporteren ikke kører for godt lige pt.

 1. Tilskud til ”hang arounds” til juniorteamet:

Torsten håber, at der er mulighed for at støtte de unge fra Amager CR som endnu ikke er på team, så de kan komme med på ture mm. sammen med Team CEC. Det vil være tilskud, der tages fra budgettet til B&U samt licens. 

 1. Tilskud til licensryttere:

Det er en vurdering fra gang til gang, hvornår der gives tilskud til A og B ryttere, men primært, når der ikke er løb på Sjælland. Licensudvalget kommer med et udspil til tilskudsramme og fordeling ASAP, så reglerne er klare for alle.

 1. Kommunikation mellem bestyrelsesmedlemmer:

Der skal svares hurtigere på mails, også hvis der ikke kan tages stilling til et konkret emne. Op til et bestyrelsesmøde, kan der godt puljes spm/svar, som tages med på mødet.

 1. Sponsorudvalgets event for sponsorer – turen til DM:

Der skal fremadrettet budgetteres med en event-underskudsgaranti på max. 10.000 kr. til den årlige event for vores sponsorer. I udgangspunktet forsøges det at tilstræbe at arrangementerne er udgiftsneutrale.

 1. Erhvervsklubben:

Starter d. 10. maj 2016. Der forventes et fint arrangement på Ingolfs d. 19. maj med lancering af vores erhvervsklub, hvor man for 5000 kr. årligt kan være medlem.

 1. Hvordan får vi genereret er overskud på vores åbne løb:

Amager CR’s åbne løb afholdes i år d. 20. august. Sidste år gav det et underskud på 8.200kr. Der skal reklameres mere for motionsdelen, som er der, hvor man genererer merindtægt. Lodtrækningspræmier skal gerne være meget store, hvis det er muligt? Der er en vurdering af, at det bedst kan svare sig at satse på flere motionsdeltagere, så man når op på mindst et par hundrede deltagere. Tim og Karina drøfter i juni, hvordan det kan håndteres. Tim kontakter DCU Sjælland med henblik på booking af tidtagningssystemet på dagen.

 1. Ændring af kontingentet til næste år:

Kan man arbejde med at tegne et familiemedlemskab med f.eks. 2 voksne og 2 børn og/eller 1 voksen og 3 børn med indbygget rabat? Morten og Charlotte laver et udkast til en model. Skal det nuværende kontingent på 800 kr./året ændres?

 1. Reklame for sponsorerne i fht. åbne løb:

Der skal sendes materiale ud langt før end det har været sket tidligere. Morten arbejder sammen med kommunikations- og sponsorudvalget med infoskrivelse, som sendes ud til sponsorerne med info for resten af året.

 1. Talentfastholdelse:

Oplæg til diskussion og muligheder omkring fastholdelse af talenter (junior og A+B ryttere). Kan man lave en ekstra indsats for at få fastholdt de unge bl.a. U15. Dette punkt skal med som fast del af dagsordenen fremadrettet.

 1. Hastesag:

Hvad er proceduren for at få en beslutning hastet igennem bestyrelsen? Man kan sende rundt til godkendelse per mail, som alle svarer på. 

 1. Økonomi:

Generelt går det godt. Der er stadigvæk ikke flyttet konti til Arbejdernes Landsbank, eftersom papirarbejdet fra AL trækker ud.

 1. Sponsorpleje:

Lone og Kenneth har haft møde med Arbejdernes Landsbank som opfølgning og AL vil meget gerne have flere kunder i butikken. AL vil meget gerne møde medlemmerne og helst i form af en spændende aften i klubben med foredrag eller lign. Sponsorudvalget undersøger modeller for aftenerne, hvorefter alle bliver inviteret. Det bliver til august eller september.

 1. Nyt fra DCU:

Nyt revideret regelsæt udsendt og fremgår også af hjemmesiderne.

 1. Orientering fra udvalgene:
 • Børn og unge: Det går godt, der er 30+ børn og heraf ca. 20 der allerede har søgt licens i år, flere er på vej. 10 børn har også licens til banen. Der er planer om at have et børnespirehold for børn, der er 7-8 år gamle, hvor der trænes teknik mm.

Der er pt. 5 faste trænere og 1 hjælpetræner samt Morten, som er koordinator/kontaktperson.

På uddannelsessiden har Tonny, Lasse og Johnny gennemført DCU’s B&U ATK. Frank mangler sidste modul, som han vil tage til næste år.  ATK uddannelsen er ren teori og Johnny har desuden kaptajnuddannelsen, som både er en teoretisk og praktisk uddannelse. Johnnys konklusion er, at de to uddannelser tilsammen giver en god ballast til den trænergerning, der skal udføres i B&U.

Udover de faste klubture er der også sommerfest og lige nu arbejdes der på en éndagstur til Sverige eller Nordsjælland for at køre lidt bakketræning med børnene.

B&U-afdelingens kraftige vækst skyldes både den målrettede indsats med at tiltrække nye ryttere og en selvforstærkende effekt af de positive oplevelser, som børnerytterne har i klubben, og som de derfor videreformidler til venner og bekendte. Systemet med lånecykler er ligeledes en del af forklaringen på succesen. Mange af de nye ryttere har hurtigt fået mod på at køre løb og derfor er antallet af ACR-ryttere i B&U-felterne meget imponerende og bliver bemærket igen og igen. Denne tendens ser ud til at fortsætte.

Samarbejdet mellem de enkelte aldersklasser er inspirerende og det hele skal være med til at danne grundlag for en stærk B&U-afdeling, der kan blive ved med at vokse uden at løbe ind i udfordringer ift. kapacitet og engagement.

 

 • Motion: Motionsafdelingen har en bred vifte af træningstilbud således at det er muligt at dække de fleste motionisters ønsker. Dette kan ikke lade sig gøre uden den indsats som de forskellige turledere/kaptajner ligger for dagen. Der er Flemming Thomsen, som tager sig af begynderholdet om mandagen, Georg Morsing som tager kvindeholdet også mandag samt Brian Kornval, der tager over efter Georg Morsing om onsdagen. Desuden har Jørgen Burkhardt et intensivt træningsprogram for de supermotiverede motionister om onsdagen. Alle disse aktiviteter foregår med udgangspunkt ved den røde port ved fælleden, Otto Baches Allé.

Tirsdag, torsdag og søndag går turene nordpå under ledelse af kaptajnerne Michael Helsgaun, Theis Passer og undertegnede.

Torsdag den 25. februar havde vi et introduktionsmøde med nye motionister, hvor vi bl.a. kom ind på, hvordan man kører i felter og den sikkerhed, der er forbundet hermed. Efterfølgende er der indmeldt 19 nye motionister i klubben.

Vi deltager også i Sommercuppen, som er en løbsserie for motionister over 8 afd. inddelt i 5 grupper, hvor Amager Cykle Ring har tilmeldt 54 ryttere.

ACR står som arrangør af den 1. afd. og licensafdelingen stiller med poster til dette løb i samarbejde med motionsafdelingen under ledelse af Tim Stokholm.

 

 • Licens: Henover vinteren har der været stort fremmøde i licensgruppen – der er blevet trænet tirsdag, torsdag, lørdag og søndag. Málaga træningslejren var en succes med rigtig god træning for de mange deltagende ryttere. Den gode indsats i vinter har allerede sat sine tydelige spor i de danske cykelløb med flere sejre og allerede oprykning af Nicolai Christensen til A-klassen og Thor Mørup Prødel til B-klassen (begge et produkt at junior satsningen). Der er arrangeret en fællestur til Pinsecuppen i Jylland. Der er nedsat et licensudvalg bestående af Rikke Bak Dalgaard, Jesper Thiesen, Christian Berg-Larsen og Torsten Bak.

 

 • Junior: Rytterne er kommet godt fra start, med gode ryttere og forældre. De kører godt – har vundet løb i Belgien og fået podieplaceringer i DK. Er bl.a. indbudt til at køre til Sint Martinusprijs, Menen-Kemmel-Menen, Østrig Rundt og La Glaize. Juniorteamet træner om tirsdagen i ulige uger med Amager CR og med Lyngby CC i de lige uger. Torsdag træner de med en af teamets sportsdirektører Oscar Bjørn-Rosager. Der er stor opbakning fra forældrekredsen til arbejdet omkring teamet.

 

 1. Eventuelt:

Ansøgning fra u-rytter om en aftale med en personlig sponsor.  Bestyrelsen drøftede en række principielle ting, i fht. hvor tidligt børn/unge voksne skal have personlige sponsorer, men godkendte ansøgningen i fht vores vedtægter: ”Stk. 6. Aktive medlemmer må kun indgå individuelle sponsorkontrakter med bestyrelsens samtykke”.

Felix, Mattias og Jeppe har søgt om tilskud for deres deltagelse med Team Cycling Elite Copenhagen til Belgien i påsken. Udover at træne på nogle af de kendte stigninger som benyttes i forbindelse med bl.a. Flandern Rundt, kørte rytterne to løb, hvor det blev til fine resultater for alle og dermed et godt rygstød i forhold til den danske sæson. Bestyrelsen har godkendt ansøgningen.

Der er et ønske, om at indledningsløbet kunne være organiseret anderledes, således at det ikke køres med handicap, da det ødelægger cykelløbene. Der var frustration omkring felternes opdeling og der appelleres til at det bliver anderledes næste år.

Kommende løb:

Klubmesterskab i enkeltstart tirsdag d. 24. maj 2016

Næste bestyrelsesmøde:

Onsdag d. 15. juni 2016

PS: Tidligere bestyrelses-referater kan læses under menuen “Om klubben” punkt: “Bestyrelsesreferater”

Leave a Reply