DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Alle medlemmer > Referat bestyrelsesmøde 17. juni 2015

Referat bestyrelsesmøde 17. juni 2015

Dagsorden bestyrelsesmøde 17. juni 2015

 1. Godkendelse af dagsorden
 1. Gennemgang af referat

 

Referat sendt rundt og godkendt.

 1. økonomi

A – Status: Der er styr på økonomien, hvor de største udgiftsposter fortsat er indkøb af tøj samt træner og kaptajn honorar.

B – status straffeattest: – de sidste bestyrelsemedlemmer sender kopi af straffeattest til Lone.

C – status trænerkontrakter: Der udarbejdes nye til september med Annelise.

D – Stefans lånecykel – ophævelse af kontrakten: Hvis ikke Stefan vil overtage cyklen, ryger den i voksen-låne-cykel-ordningen.

Åben løb 15. august (Karina deltager på dette punkt)

Tilladelser gives til eboks – hvem har adgang til eBoks? Charlotte undersøger.

Hjælpere – der mangler stadigvæk mange. Derfor må vi endnu en gang appelere til at folk de melder dig til. Der mangler 100 medlemmers frivillige indsats til dagen. Vi sender en mail ud til alle, hvor man skriftligt skal bekræfte deltagelsen. Annelise kan lave en statistik, om hvem der ikke har været med endnu.

Løbsplan – Torsten sender disse til Karina til brug for propostitionerne.

Motionsklasse ifm de åbne løb – DCU vil gerne have alle til at have motion med i de almindelige løb. Overvejelse om vi skal have det med igen. ACRs motionister deltager gratis, hvis de hjælper til på dagen. Andre motionister betaler 150kr.

Målområdet mm varetages af ”taskforce opsætning”

Karina bestiller toiletter – også et handicaptoilet toliet

Marshalls/trafikofficials: Vi har spurgt  rundt, men mangler stadigvæk

Forplejning: Der er indhentet tilbud på smurte sandwich mm. Lone tager en snak med Annelise.

 

 1. Status på Facebook og Dropbox

Amager Cykle Ring har 11 facebookgrupper, hvor navnet indgår. Bestyrelsen vil gerne have, at der ikke oprettes flere, da det er svært at være aktive på alle. Bestyrelsen understøtter de 4 af dem:  Amager Cykle Ring Motion, Amager Cykle Ring Licens, Amager Cykle Ring Børn og ungdom og Amager Cykle Ring.

Hvis der er nogen, der gerne vil oprette flere grupper, bedes de kontakte bestyrelsen.

Dropbox er oprettet og Tim er administrator. Alle sender dokumneter til Tim, som har oprettet filstruktur mm.

 

 1. Etablering af havarikommission/vidensbank

Det vil være fint med en videndeling og videnopsamling, som kan være med til at skabe en mere sikker træning mm. Alle opfordres til at udfylde en blanket efter en hændelse. Blanketten er på hjemmesiden. Kamptajner og trænere skal udfylde den efterfølgende . Den udfyldte blanket sendes til havarikommissionsformanden: Theis Passer .

Lone kontakter Falck og Naturstyrelsen for at sikre adgang til redning på Diget.

 

 1. Veste til trænere

Forslag til at trænere og kaptajner får en trikot og vinterjakke med ”Amager Cykle Ring Træner” påtrykt.

 

 1. Regler for lån af sponsorbiler

Hvilke regler er gældende for lån af biler?  Der er i sponsoraftalerne mulighed for at låne biler ved særlige lejligheder  for licensrytterne, og det er Kenneth der står kontakten. Kenneth inviteres til at deltage i næste bestyrelsesmøde.

 

 1. Regler for lån for klubbens kassebil

Alle må låne bilen, det aftales med Luffe. Man må kune bruge bilen til kørsel i forbindelse med løb. Vi vil gerne opfordre til at man kører samlet så mange som muligt. Aftalen der indgås med Luffe skal overholdes, og bilen skal afleveres rengjort, fyldt op med benzin, tæpperne pænt lagt sammen, mm. Ved gentagne overtrædelse af aftalen, får man ikke lov til at låne den igen.

 

 1. Regler for tøj til trænere og a-ryttere

A- ryttere modtager: 2 sæt tøj: 2 kort trikot, 2 kort buks – hvert år. Efter  behov: 1 vintertrøje, 1 langærmet trikot, et sæt løse ben, et sæt løse arme.

B- ryttere modtager:  Et sæt kort/kort, mulighed for at få udleveret øvrige ting ved behov

Trænere modtager: modtager det tøj de har brug for, typisk et sæt af alt

Kaptajner modtager: modtager det tøj de har brug for, typisk et sæt af alt

Alt kan byttes mod en gammel eller ødelagt model.

 

 1. Ombytning af tøj med defekter

Man kan bytte tøj med fejl i til nyt hos tøjmanden, som sender det til leverandøren til ombytning eller reparation.

 

 1. MLPs sponsorat

Morten Leth Poulsen er sponsor for juniorteamet, og har leveret det nye set up til præmieoverrækkelsesceremoni mm i stedet for, hvorfor junior tilskuddet øges med 5.000 kr., såldes at teamet er uberørt af aftalen.

 

 1. Opfølgning på Ørestadsløbet

Bestyrelsen har ikke haft taget beslutning om at deltage i Ørestadsløbet i år. Løbet har ikke været prioriteret, og bestyrelse var derfor overraskede over at opleve at Amager Cykle Ring stod som medarrangør, hvilket beror på en række misforståelser.

 

 1. Nyt fra DCU

Der arbejdes på ansættelse aftalen ny direktør. Der er midtvejskongres i Jylland i uge 26.

 

 1. Orientering fra udvalget

A: B&U – Kan man tage en snak med DCU om, hvorvidt det er muligt, at det er fysiologi, der er afgørende for om man kan å lov til at rykke op?

B: Motion – Der kommer stadigvæk flere og flere, stadigvæk fin tilgang i fht. også dametilgangen. Rigtig god sommerfest, rigtig flot arrangemnet med 53 motionister. Klubtur til ”Les Trois Ballons” i Frankrig, det var også en god oplevelse for de 6 deltagende. Opstart af ”Sommercup” er også godt i gang, med 46 ryttere og med 5 dameryttere. 13 nordsjællandske klubber og Amager CR deltager. 8 afdelinger og et holdløb 8 dog aflyst pga vejet). Pallesbergløb i Sverige med 13-16 deltagere.

C: Senior Licens – Der er 2 A-ryttere, hvor Tobias er blevet semiprof hos Continentalholdet Rival,  1 B-rytter,  10 C-ryttere og 10 D-ryttere. Drudover en række H-ryttere og A-dameryttere.  Der køres rigtig mange løb. Der er ryttere der rykker op på hele fronten, så det er rigtig godt gået af alle. Det er lige før vi faktisk selv kunne stille med et A-hold selv med egne ryttere J. Desuden er der oprettet et distriksteam i samarbejde med DCU Sjælland og DCU.

D: Junior – Der er teammøde i næste uge. Det går overall godt. Der skal køres DM i holdløb og juniorcup. Der har været 2 podiepladser og andre fine placeringer. Seneretur til Belgien i 10 dage, hvor der skal køres UCI løb. Træningsmæssigt trænes med seniortræninegn fordelt på hveranden uge hos Lyngby og hveranden uge hos Amager CR.

 

 1. Afholdte arrangementer

A: Indledningsløbet – forblæst og kold dag i Hvidovre, som gav et hårdt løb på dele af strækningen. Rigtig fint set up med det nye podie og ”after party” hos JD Transport.

B: Klubmesterskab (enkeltstart) – Meget fint arrangement med rigtig flot opbakning ved Naturcenter Amager.  Heldigvis dejligt vejr der understøttede arrangemenets karakter.

 

 1. Kommende arrangementer

A: Klubmesterskabet i linjeløb 20. august 2015 – Licensafdelingen står for den.

B: Afslutningsløb 5. oktober 2015 –  B&U arrangere

C: Motionsuge i Tårnby Kommune uge 41 – motionsløb. Michael Schou sørger for at potentielle kommende nye medlemmer kommer med til to træningsaftener.

D: Rytterfest – 7. november kl. 18. Dem der gerne vil være med i arrangements-komiteen kan melde sig under fanerne hos Karina Wilhelm.

E: Stjerneløb – Torsten (dato?)

F: Julestue – 7. december kl. 18-20.

 

 1. Turnus og næste bestyrelsemøde

A: bestyrelsesmøde 1. onsdag i lige måneder, dog d. 12. august kl. 18

B: Turnus –  ingen turnus i sommerferien

 

 1. Evt.

Leave a Reply