DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Alle medlemmer > Nyt fra bestyrelsen

Vi går nu ind i klubbens 81. sæson – under historisk ekstraordinære omstændigheder. Lige nu er alle klubbens aktiviteter med fysisk tilstedeværelse desværre lukket som følge af forsamlingsloftet. Endvidere har Tårnby Kommune lukket alle deres klubhuse og faciliteter ned. Så indtil der lempes herpå, må vi ikke bruge klubhuset på Saltværksvej.

Generalforsamling og Corona

Ifølge klubbens vedtægter skal den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af uge 9. Med den nuværende situation forventer vi desværre ikke, at forsamlingsloftet er hævet til et tilstrækkeligt antal, så det kan lade sig gøre.

I praksis betyder det, at generalforsamlingen afholdes, så snart det kan lade sig gøre i forhold til forsamlingsloftet. Der vil blive lavet en behørig indkaldelse til generalforsamling så snart, at det er muligt . Bestyrelsen forsætter efter uge 9 og indtil til generalforsamlingen som forretningsudvalg. Der offentliggøres revideret regnskab for 2020 og forslag til budget for 2021 medio februar.

Ændring i bestyrelsen

Katja Paridon er efter eget ønske udtrådt af bestyrelsen og suppleant Martin Nordby Hallasmøller overtager bestyrelsesposten fra 18. januar 2021.

Kalenderen i 2021

Det er lidt svært at spå om fremtiden, men følgende datoer er/var planlagt:

  • 25. – 28. marts – Træningslejr Kalundborg (forventes nok ikke afholdt)
  • 6. april – Indĺedningsløb
  • 27. maj – KM enkeltstart
  • 27. juni – åbent løb
  • 17. august – KM linieløb
  • 30. oktober – Rytterfest

Sponsorer og tøj

Klubbens sponsorer er også økonomisk ramt af krisen. Flere sponsorer fortsætter heldigvis og støtter klubben i 2021, et par dog med reducerede sponsorater.

Vi har besluttet at fortsætte med samme tøjdesign i sæsonen 2021 som de foregående år. Vi bruger således 2021 til at tiltrække sponsorer til 2022 og 2023 i nyt tøjdesign.
Nye sponsorer er velkomne – så har du kendskab til mulige nye sponsorer, så kontakt formand Per Thue Hansen.   

Vores Teams i 2021

Vores elite Team Synch Giant starter sæsonen i en forstærket udgave med tilgang af gode ryttere. Vores partner FBL ønsker at udtræde af samarbejdet og der er forhandlinger med anden klub, som ny samarbejdspartner.

U19 Team CEC Audi fortsætter i samarbejde med Lyngby CC og CK Fix.

U19 pigeteamet Øresund Young Ladies stoppede med udgangen af 2020. Årsagen er manglende ryttertilgang, Teamet har været kørt i samarbejde med skånske Steffanstorp. Solbjørk og Laura forsætter i et nyt setup sammen med Give Cykelklub.

Ny licenstræner

Licensafdelingen har tilknyttet ny træner, A-rytteren Daniel Stampe, der kører for teamet og læser idræt. Daniel laver træningsprogrammer og styrer træningen sammen med en gruppe af vejkaptajner, som samlet udgør trænerteamet i licens. Vi har et stærkt team af vejkaptajnerne med Rikke Bak Dalgaard, Troels Nielsen og Jesper Groth Allermand. Deres rolle bliver at bidrage til at gennemføre træning på landevejen.

Formålet med den nye trænerstruktur er at brede ansvaret for træningen ud på flere skuldre, så der bliver frigivet tid og energi til at kunne arbejde mere målrettet på at forbedre overgangene fra B&U og motion til licenscykling. Endvidere er det et mål at styrke licenscyklingen hos kvinderne, så klubbens store arbejde med pigecykling bliver videreført i seniorrækkerne.

Licensafdelingen skylder en stor tak til afgående træner Søren Dohn Nilsson – Super-Søren – der har lagt mange timer i trænerarbejdet, aldrig har været bange for at køre 50 km ekstra om vinteren for at træningen kunne være på Amager, og har styret træningen med stort engagement. Tusind tak for indsatsen Søren!

Zwift – hjemmetræning

En del af klubbens ryttere har de sidste uger dyrket virtuel cykling på Zwift, på tværs af afdelingerne. Så hometrainerne kører lystigt i de små hjem. Der har været konkurrencer med præmier fra Amar Cykel Service. Fællestræningen intensiveres nu på dette forum under ledelse af vores nye træner Daniel Stampe. På Facebook findes et fælles ACR-forum ”ACR Zwift – os der kører på Zwift henover vinteren”, hvor alle klubbens medlemmer er velkomne. 

Åbning og aktiviteter

Vi håber i en nær fremtid på normale tilstande, så vi kan åbne for fællestræning, klubaftener og sociale arrangementer. Vi er tre afdelinger i klubben: Licens, Motion og Børn & Unge – det er desværre ikke meget, vi har set til hinanden i 2020. Der arbejdes i de forskellige udvalg på en plan for trinvis genåbning. Har du forslag eller vil deltage i dette, så henvend dig til dit udvalg eller bestyrelsen.

HUSK – Det er stadig tilladt at cykle/træne udendørs, enten selv, eller med faste makkere i små bobler, med respekt for forsamlingsloftet.  Vi glæder os til at vi igen kan samles og træne sammen – og så er der jo også et par fester og sociale arrangementer vi skal have indhentet.

Brug vores sponsorer – de støtter os

Hovedsponsor for Amager Cykle Ring #MLVVS
Xtreme Bikewear

Leave a Reply