DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Alle medlemmer > Indkaldelse til Generalforsamling med regnskab og forslag

Indkaldelse til Generalforsamling med regnskab og forslag

Amager Cykle Rings ordinære generalforsamling, afholdes mandag den 14. juni 2021 kl. 18:30 i klubhuset

Bemærk Covid-19
På grund af Covid-19 restriktioner (pr. 21. maj 2021) er der krav om Corona-pas for deltagelsen, samt krav om tilmelding senest den 13. juni 2021 – af hensyn til overholdelse af myndighedskrav om maks 50 personer i lokalet. 


Forhåndstilmelding nødvendigt i medlemssystemet her: https://2599.foreninglet.dk/memberportal/subscribe/index/66939

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formanden til godkendelse.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år (2020) til godkendelse.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, ved de ansvarlige for udvalgene, til godkendelse.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag (som skal være indsendt senest 8 dage før Generalforsamling) – Der er indenfor fristen kommet følgende forslag.

7. Valg af formand, Per Thue Hansen er villig til genvalg

8. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Theis Passer, Martin Nordby Hallasmøller, (som begge er villige til genvalg) og Anders Høeg Laursen (om ikke ønsker genvalg).

9. Valg af revisorsuppleant – (her skal rettelig stå jvf. Vedtægterne §15): Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år – (Revisor Hans Erik Rasmussen, er villig til genvalg).

10. Eventuelt

Bestyrelsen med suppleanter valgt i 2020 – foto: Dan Reinhardt

Leave a Reply