DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Alle medlemmer > Indkaldelse til generalforsamling 22. februar 2018 med forslag

Indkaldelse til generalforsamling 22. februar 2018 med forslag

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2017

Afholdes torsdag den 22. februar 2018 kl. 18:30 i klubhuset

 

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formandinden til godkendelse

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, til godkendelse ==> Klubbens 2017 Regnskab

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag

Se forslag A og forslag B

7. Valg af kasserer: Charlotte Ingeman stiller op til genvalg

8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer: – På valg er: Niels Grove, Jesper Thiesen, Rikke Bak og Morten Andersson (som suppleant). Alle er villige til genvalg.

9. Valg af revisor. Per Almgren er villig til genvalg

10. Eventuelt


Indkomne forslag:

Forslag A:

Bestyrelsen foreslår at følgende medlemmer optages som æresmedlemmer i klubben:

Jesper Skovbølle på baggrund af sin mangeårige indsats for klubben i kraft af hans mange forskellige poster, senest som allestedsnærværende fotograf og referent.

Finn Christensen for sin ukuelige indsats for tøjsalg, lager- og regnskabsføring uge efter uge under taget i klubhuset.

På bestyrelsens vegne

Lone Billehøj

Forslag B:

Jeg vil hermed indstille Jesper Skovbølle til æresmedlem af Amager Cyklering med følgende begrundelse:

Jesper har altid stillet op for klubben og været klar til at give en hånd med hvor der har været brug for det, også når “lokummet brænder”.

Klubben nyder godt af Jespers store interesse for foto, han er storleverandør af flotte fotos fra såvel åbne og lukkede løb til ACR´s hjemmeside mm.

Jesper har i en årrække været med til at forme bladet Amagerrytteren, endvidere har han været aktiv i bestyrelsen i en del år.

Jesper har været medlem af ACR siden han var dreng, det vil sige rigtig rigtig mange år.

Venlig Hilsen

Leif Ottosen

Medlem af ACR


Citat fra klubbens vedtægter:

§9 Ordinær generalforsamling

Stk. 3 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt, skriftlig eller pr. mail til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag, dagsordenen og det reviderede regnskab skal være tilgængeligt på klubbens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4 Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer. Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i restance overfor klubben og har været medlem af klubben i et halvt år op til generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Børn under 15 kan lade sig repræsentere ved forældre eller værge.

 

Med venlig hilsen

Lone Billehøj

 

Læs Amager Cykle Ring’s regnskab her==> Klubbens 2017 Regnskab

Leave a Reply