DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Alle medlemmer > Indkaldelse til Generalforsamling 27. februar 2019 – nu med regnskab

Indkaldelse til Generalforsamling 27. februar 2019 – nu med regnskab

Afholdes onsdag d. 27. februar 2019 kl. 18:30 i klubhuset

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formandinden til godkendelse

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse, se her: https://ny.amagercr.dk/wp-content/uploads/2019/02/Regnskab-2018-til-brug-for-GF-master-3.pdf

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, til godkendelse

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag – ingen forslag indkommet, indenfor fristen.

7. Valg af formand: Lone Billehøj stiller ikke op til genvalg

8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer: – På valg er: Katja, Theis som begge genopstiller. Rikke Bak udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen vil godt have flere suppleanter ind i bestyrelsen.

9. Valg af revisor. Per Almerström er villig til genvalg

10. Eventuelt

——————————————————————————————————————–

Citat fra klubbens vedtægter:

§9 Ordinær generalforsamling

Stk. 3 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt, skriftlig eller pr. mail til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag, dagsordenen og det reviderede regnskab skal være tilgængeligt på klubbens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4 Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer. Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i restance overfor klubben og har været medlem af klubben i et halvt år op til generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Børn under 15 kan lade sig repræsentere ved forældre eller værge.

Med venlig hilsen

Lone Billehøj

PS: Rettet punkt 7 i forhold til den på mail udsendte.

Bilag: Revideret regnskab: https://ny.amagercr.dk/wp-content/uploads/2019/02/Regnskab-2018-til-brug-for-GF-master-3.pdf

Regnskab 2018

Leave a Reply