DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Alle medlemmer > Amager Cykle Rings generalforsamling, med regnskab og forslag

Amager Cykle Rings generalforsamling, med regnskab og forslag

Amager Cykle Rings ordinære generalforsamling, afholdes onsdag den 2. marts 2022 kl. 19:00 i klubhuset

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved konstitueret formand Anders Raastrup Kristensen, til godkendelse

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år, ved kasserer Charlotte Ingeman, til godkendelse
Revideret regnskab fra 2021 –>>

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, til godkendelse
Budgetforslag for 2022 –>>

5. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af kontingentet med kr. 100,- pr. år for aktive medlemmer.  

6. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke kommet yderligere forslag, indenfor fristen.

Bestyrelsen forslår at klubbens vedtægter §3 Medelmsskab, ændres til:

Stk. 5 Alle aktive medlemmer forpligtiger sig til at deltage som hjælpere ved klubbens åbne løb, samt jf. §2 aktivt hjælpe til ved klubbens interne arrangementer og løb. Denne forpligtelse skal som minimum udfyldes 2 gang årligt. Det enkelte aktive medlem kan imidlertid sende en substitut, f.eks. anbefales børn under 15 år, at sende en forælder eller værge.

7. Valg af formad (for et år): Der skal vælges ny formand, da Per Thue Hansen, er fratrådt, inden udløb af perioden, samt at konstituerede formand Anders Raastrup Kristensen ikke ønsker at fortsætte på formandsposten.  

8. Valg af kasserer (for to år): Der skal vælges ny kasserer, da nuværende kasserer Charlotte Ingeman ikke ønsker genvalg.

9. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år):

Jesper Thiesen (er villig til genvalg), Jesper Skovbølle (er villig til genvalg), Anders Raastrup Kristensen (er villig til genvalg). Martin Nordby Hallasmøller stopper i bestyrelsen, der skal vælges et nyt medlem. David Rasmussen var suppleant og har overtaget medlemskab i bestyrelsen efter, at Per Thue Hansen udtrådt af bestyrelsen i 2021.

10. Valg er af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 2 år):
Niels Grove (er villig til genvalg som suppleant), og valg af suppleant efter, at der er blevet ledig post, da David Rasmussen er blevet bestyrelsesmedlem. 

11. Valg af revisor. Per Almerström for 2 år (er villig til genvalg).

Valg af revisor suppleant for 1 år, da vi manglede at vælge dette sidste år (tilføjet 2. marts 2022)

12. Eventuelt 

Leave a Reply