DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Alle medlemmer > Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Amager Cykle Ring

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Amager Cykle Ring

Afholdes mandag den 14. juni 2021 kl. 18:30 i klubhuset

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formanden til godkendelse.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år (2020) til godkendelse.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, ved de ansvarlige for udvalgene, til godkendelse.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag (som skal være indsendt senest 8 dage før Generalforsamling)

7. Valg af formand, Per Thue Hansen er villig til genvalg

8. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Theis Passer, Martin Nordby Hallasmøller, (som begge er villige til genvalg) og Anders Høeg Laursen (om ikke ønsker genvalg).

9. Valg af revisorsuppleant. (her skal rettelig stå jvf. Vedtægterne §15): Valg af revisor og revisor-suppleant for 2 år – (Revisor Hans Erik Rasmussen, er villig til genvalg).

10. Eventuelt

Forhåndstilmelding nødvendigt i medlemssystemet her: https://2599.foreninglet.dk/memberportal/subscribe/index/66939

Bemærk Covid-19
På grund af Covid-19 restriktioner (pr. 21. maj 2021) er der krav om Corona-pas for deltagelsen, samt krav om tilmelding senest den 13. juni 2021 – af hensyn til overholdelse af myndighedskrav om maks 50 personer i lokalet. 

Klubbens vedtægter: https://ny.amagercr.dk/vedtaegter/
§9 – Stk. 3 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt, skriftlig eller pr. mail til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag, dagsordenen og det reviderede regnskab skal være tilgængeligt på klubbens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen.

1 Response

  1. Pingback : Vi åbner så småt igen – Amager Cykle Ring

Leave a Reply