DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Alle medlemmer > Indkaldelse til Amager Cykle Rings ordinære generalforsamling, som afholdes onsdag den 1. marts 2023 kl. 19:00 i klubhuset

Indkaldelse til Amager Cykle Rings ordinære generalforsamling, som afholdes onsdag den 1. marts 2023 kl. 19:00 i klubhuset

Klubben vil gerne byde på en sandwich og sodavand, så tilmeld dig i vort medlems-system – her: https://2599.foreninglet.dk/memberportal/subscribe/index/108423

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved sekretær Jesper Skovbølle, til godkendelse

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år, ved kasserer Henrik Schafranek, til  godkendelse
Revideret regnskab for 2022kommer

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, til godkendelse

5. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at fastholde det nuværende kontingent.

 6. Behandling af indkomne forslag
skal være indsendt, skriftlig eller pr. mail til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen forslår at klubbens vedtægter §3 Medelmsskab, ændres:

Følgende sætning fjernes: “Som aktivt medlem kan optages enhver person, der er fyldt 9 år.”

Begrundelsen er at klubben nu optager yngre medlemmer.
 

7. Valg af formad (for to år): Der skal vælges en formand. 

8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer:

Nyt medlem skal vælges, for to år da Christian Tvarnø – stopper – (valgt for 2. år 2021)
På valg for to år: David Rasmussen – ønsker genvalg – (valgt for 1. år 2022)
På valg for to år: Theis Passer – ønsker genvalg (valgt for 2. år 2021)
Nyt medlem skal vælges, for et år da Anders Raastrup Kristensen – stopper (valgt for 2. år 2022)
Nyt medlem skal vælges, for et år da sekretær: Jesper Skovbølle – stopper (valgt for 2. år 2022)
Hvis formand er valgt jvf. punkt 7, så skal der kun vælges 4 bestyrelsesmedlemmer, hvis formand ikke er valgt, skal der vælges 5 bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsen består derudover af følgende som ikke er på valg i år:
Julie Schneider Wagner – ikke på valg (valgt for 2. år 2022)
Næstformand: Jesper Thiesen – ikke på valg (valgt for 2. år 2022)
Kasserer: Henrik Schafranek ikke på valg (valgt for 2. år 2022)

9. Valg er af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 2 år):
Ny suppleant skal vælges for et år, da Niels Grove – stopper (valgt for 2. år 2022)
Suppleant Pia Bettina Otterstad – er villig til genvalg (valgt for 1. år 2022)

10. Valg af revisor.  
På valg for to år: Hans Erik Rasmussen

11. Eventuelt
Vores åbne løb i 2023 er allerede den 6. april (Skærtorsdag) – årets første løb i Distrikt Sjælland –  vi får brug for mange hjælpere – sæt kryds ved datoen 6. april 2023 

Vedtægterne:

§9 Ordinær generalforsamling 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af uge 9.

Stk. 2 Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med 14 dages varsel. Indkaldelse kan ske på klubbens hjemmeside og/eller med mail til medlemmerne eller opslag på klubben sociale medier.

Stk. 3 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt, skriftlig eller pr. mail til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag, dagsordenen og det reviderede regnskab skal være tilgængeligt på klubbens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen.

Leave a Reply