DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Alle medlemmer > Referat fra Generalforsamlingen den 24. februar 2016

Referat fra Generalforsamlingen den 24. februar 2016

ACR Generalforsamling 24. februar 2016

 1. Erling Jung blev valgt til dirigent, og Flemming Andersen blev valgt som referent.
 1. Næstformand Torsten Bak aflagde bestyrelsens beretning, da formanden på grund af akutte begivenheder havde forfald. Beretningen gennemgik højdepunkter fra året på både licens og motionsiden og konkluderede, at det igen har været et meget positivt år for ACR med fremgang i medlemstallet, ny flot hjemmeside, nye aktive sponsorer, særlig pige-træning, flere og flere licens-ryttere, nye A-ryttere, succesfuldt juniorteam-arbejde – og gode resultater i mange klasser og flere danmarksmesterskaber. Beretningen sluttede med en tak for de mange aktive medlemmer, der er med til at få det hele til at ske. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. Læs hele beretningen her ==>Formandindens beretning 2016
 1. Klubbens kasserer Charlotte Ingeman fremlagde regnskabet, der viste et samlet overskud på 13.000 kr. ACR har i det forgangne år haft en samlet omsætning på over en million kr. Egenkapitalen er på 426.000 kr. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. Læs hele regnskabet her ==>ACR_regnskab_2015
 1. Klubbens kasserer Charlotte fremlagde bestyrelsens forslag til budget for det kommende år med udgifter for i alt 718.000 kr. og indtægter for 717.000 kr. Udgifterne til renovering af klubhuset betales stort set af kommunen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Læs budgettet her ==>budget_2016
 1. Bestyrelsen foreslog, at kontingentet blev fastholdt uændret. Dette blev vedtaget enstemmig.
 1. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen stillede et ændringsforslag til §16 omkring tegning og hæftelse, så foreningen fremover tegnes af formand, næstformand og kasserer – og at der altid skal være to i forening, der tegner foreningen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
 1. Valg af kasserer. Charlotte blev genvalgt med applaus.
 1. Tre medlemmer af bestyrelsen var på valg og ønsker ikke genvalg – Torsten Bak, Stefan Djurhuus og Flemming Andersen. Bestyrelsen foreslog i stedet Morten Anderson, Rikke Bak Dalgaard og Jesper Thiesen, der alle blev valgt for to år med applaus.
 1. Valg af suppleant. Michael Vandborg genopstiller ikke. Niels Grove blev valgt for to år.
 1. Valg af revisor. Per Almerstrøm var på valg og blev genvalgt for 2 år.
 1. Eventuelt: Der var ingen punkter

 

 

Generalforsamlingen 24. februar 2016

Generalforsamlingen 24. februar 2016

 

Bestyrelsen består herefter af:

 • Formand: Lone Billehøj
 • Kasserer: Charlotte Ingeman
 • (konstituerer sig med næstformand og sekretær, ved førstkommende bestyrelsesmøde)
 • Bestyrelsesmedlem: Theis Passer
 • Bestyrelsesmedlem: Tim Stokholm
 • Bestyrelsesmedlem: Rikke Bak Dalgaard
 • Bestyrelsesmedlem: Morten Anderson
 • Bestyrelsesmedlem: Jesper Thiesen
 • Bestyrelsessuppleant: Niels Grove
To af de nye bestyrelsesmedlemmer Morten Anderson og Rikke Bak Dalgaard - foto: Jesper Skovbølle

Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer Morten Anderson og Rikke Bak Dalgaard – foto: Jesper Skovbølle

Nyvalgt bestyrelsesmedlem Jesper Thiesen

Nyvalgt bestyrelsesmedlem Jesper Thiesen

 

Leave a Reply