DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Bestyrelsesreferat > Referat Bestyrelsesmøde den ? marts 2018

Referat Bestyrelsesmøde den ? marts 2018

Dagsorden Amager CR bestyrelsesmøde
Deltagere: Niels Grove, Erling Jung, Katja Paridon, Rikke Bak, Charlotte Ingemann, Theis Passer, Morten Andersson (suppleant og fraværende), Jesper Thiesen (næstformand og fraværende)

Kalundborg
Er der styr på det? Motion har 4 hold med til Kalundborg inkl. et damehold. Licens har også et hold. Der er 95 tilmeldte. Morten har lejet en bil, hvem skal køre kakaobilen, slås op på facebookgrupperne? Er der købt ind til kakaobilen? Lone bestiller til levering på vandrehjemmet torsdag aften.

Tøjstatus
Sidste melding går på, at hvis tøjet kommer i denne uge, bliver det kørt til Kalundborg. Lone skriver til DCU og spørger om der kan kollektivt dispenseres for tøjdesign.

Tilskud
Hvilke tilskud skal hvem have i fht. licens? Der er deadline den 10. april for ansøgning til tilskud til Malaga, hvor det er sidste år i år, hvor man kan opnå tilskud, hvis man ikke er A eller B rytter. 20. oktober er seneste frist for øvrige ansøgninger om tilskud fra andre løb inkl. sommercup. Alle tilskud er betinget af, at man hjælper den ene gang i løbet af året. Rikke retter tilskudslisten til, og den offentliggøres efterfølgende på hjemmesiden.

Rotter
Lone har gennemgået alt med rottefængeren, og Tårnby Kommune kommer med en plan for udbedring af både mur og beplantning mm. I løbet af foråret vil der ske noget. Der er opsat rottefælder.

Økonomi
Charlotte er begyndt at overføre til det nye Foreningslet medlemssystem. Der skal laves en række skabeloner mm.

Ruter og løb og mandskabsplanlægning
# Indledningsløb 5. april 2018 – der er styr på tilladelser og løbet holdes den 5. april.

# Klubmesterskab i enkeltstart er Grundlovsdag – B&U afdelingen står får løbsafvikling, Katja kontakter dem.

# Klubmesterskab i linjeløb til august, der mangler stadigvæk hjælpere.

# Der mangler rigtig mange hjælpere til det åbne løb i september. Meld jer endelig til via medlemssystemet, så alle er med til at hjælpe, frem for at vi skal ud for at købe hjælp til vores arrangementer. Vi glæder os til at se jer alle!

Theis og Erling sender mail til alle, der endnu ikke har tilmeldt sig, med deadline for tilmelding til hjælper tjansen. Pr. 1. december (eller omkring julestuen) opgøres endelige lister over, hvem der mod forventning ikke skulle have hjulpet og dermed modtager opkrævning på 1000 kr. Vi håber ikke, at vi når dertil!

Theis og Erling tjekker lister i Kalundborg og opgør efterfølgende, hvor mange der skal på hver opgave fremadrettet. Sommercup er en hjælpertjans.

Sponsorudvalg
Hvem kan tage over fra Tim, som bliver nødt til at trække sig. Vi slår op på Facebook og via medlemssystemet? Niels taler med Tim omkring det. Louis Svenningsen deltager i nyt udvalg.

Leave a Reply