DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Bestyrelsesreferat > Referat af bestyrelsesmøde 11. december 2018

Referat af bestyrelsesmøde 11. december 2018

Til stede: Theis, Niels, Morten, Katja, Jesper, Rikke, Charlotte, Lone, 

Økonomi:

# Udeståender med Xtreme i fht. faktura, som kommer lidt random, møde med Extreme den 28.1.2019

# Optælling i klubben af tøj

# Sponsorer får opkrævning sendt ud inden jul

@Charlotte laver regnskab, budget og

Foreninglet

#  Der er en smule rettelser der stadigvæk bliver rettet til. Spammails bla. bliver undersøgt.

@Theis og Charlotte følger op.

Medlemmers deltagelse

# Der er 367 betalende medlemmer. Hvoraf de 320 har deltaget i deres frivillighedstjans. Trænerne kan vurdere om det er aktive medlemmer, så det bliver kvalitetssikret.

@Erling har listen over de manglende deltagere, den skal kvalitetssikres af trænerne, og derfor sendes til alle, der derefter melder tilbage til bestyrelsen.

Åbent løb 2019 – Demin Cup

# Dragør og Tårnby Kommune skal kontaktes med henblik på mødes omkring nye ruter igennem Dragør.

@Theis indkalder til møder med kommunerne sammen med Jens Erik Mailund inden jul.

Unge Voksne Damer initiativ

# To møder afholdt i fht. dannelse af team. Holdet startes op i 2019, startes officielt op i 2020. Der er taget kontakt til svensk klub, som evt. kan være venskabsklub som kan være med. Næste møde med svenskerne i januar 2019. Der er begyndende aftale med en træner. Mindst 3 ture bliver planlagt i 2019. Tilskud dertil allerede i 2019. 

@ Katja og Morten laver oplæg omkring samarbejdet – både vision, filosofi og mission samt budget udkast. Der kommer også oplæg om samarbejde med dameteam medlemmer.

Ansøgning til foreningspuljen

# 25.000 til cross initiativer og trailer i DGI/DIF pulje

@ Niels og Katja skriver ansøgning skal sendes senest 1. marts

Tilskudsregler til licenstræningslejr

# Arbejdsløse, studenter, U23 ryttere kan søge tilskud til deltagelse.

@Jesper retter pdf’en til.

Tilskudsregler til øvrige arrangementer

Tilskudsreglerne skal opdateres i 2019.

@ Rikke opdaterer materialet. @Charlotte laver oversigt over hvor meget der gives på de enkelte arrangementer.

Dropbox

@ Theis tjekker om materialer opdateres.

Evt.

# Rikke melder sig ud, hvem skal med i bestyrelsen fremover.

# Kalundborgtur – kan Karina tage over? @Lone spørger Karina. @Morten spørger Bjørn og laver invitation.

# Cross Løb rykket til den 20. januar. ACRs første DCU Cross løb i samarbejde med Nørrebro. @Niels er ansvarlig fra ACR.

# Martin fra DCU/DGI vil gerne motions-mountainbike. @Jesper holder møde med Martin.

# Klubaftener omkring ”God Stil” på landevejen som opfølgning på diverse henvendelser omkring udfordringer med mødet med andre ude i virkeligheden. @Niels og Jesper koordinerer.

# Samarbejde med Dragør Motion. @Niels er ansvarlig for samarbejde.

# Kontingentfritagelse

# Advisering af generalforsamling @Theis sender ud

Leave a Reply